Preskoči na glavno vsebino

Izberite več elementov na spustnem seznamu Excel – celoten vodnik

Excelovi spustni seznami so fantastično orodje za zagotavljanje doslednosti podatkov in enostavnosti vnosa. Vendar vas privzeto omejujejo na izbiro samo enega elementa. Kaj pa, če morate izbrati več elementov z istega spustnega seznama? Ta obsežen vodnik bo raziskal metode za omogočanje več izbir na Excelovih spustnih seznamih, upravljanje dvojnikov, nastavitev ločil po meri in definiranje obsega teh seznamov.

Nasvet: Preden uporabite naslednje metode, se prepričajte, da ste predhodno ustvarili spustne sezname v svojih delovnih listih. Če želite vedeti, kako ustvariti spustne sezname za preverjanje podatkov, sledite navodilom v tem članku: Kako ustvariti spustne sezname za preverjanje podatkov v Excelu.

Omogočanje več izbir na spustnem seznamu

V tem razdelku sta na voljo dve metodi, ki vam pomagata omogočiti več izbir na spustnem seznamu v Excelu.

Uporaba kode VBA

Če želite omogočiti več izbir na spustnem seznamu, lahko uporabite Visual Basic za aplikacije (VBA) v Excelu. Skript lahko spremeni vedenje spustnega seznama, da postane seznam z več možnostmi. Prosimo, naredite naslednje.

1. korak: Odprite urejevalnik listov (kode).
 1. Odprite delovni list, ki vsebuje spustni seznam, za katerega želite omogočiti večkratno izbiro.
 2. Desni klik na zavihek lista in izberite Ogled kode iz kontekstnega menija.
2. korak: Uporabite kodo VBA

Zdaj kopirajte naslednjo kodo VBA in jo prilepite v okno začetnega lista (koda).

Koda VBA: omogočite več izbir na spustnem seznamu Excel.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    If Not (xValue1 = xValue2 Or _
        InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
        InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
      Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
    Else
      Target.Value = xValue1
    End If
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub

Rezultat

Ko se vrnete na delovni list, vam bo spustni seznam omogočil izbiro več možnosti, glejte spodnjo predstavitev:

Opombe:
Zgornja koda VBA:
 • Velja za vse spustne sezname za preverjanje veljavnosti podatkov na trenutnem delovnem listu, tako obstoječe kot tiste, ki bodo ustvarjeni v prihodnosti.
 • Preprečuje, da bi isti element izbrali več kot enkrat na vsakem spustnem seznamu.
 • Uporablja vejico kot ločilo za izbrane elemente. Za uporabo drugih ločil, prosim si oglejte ta razdelek, če želite spremeniti ločilo.

Uporaba Kutools za Excel v nekaj klikih

Če niste zadovoljni z VBA, je lažja alternativa Kutools za Excel's Večkrat izberite spustni seznam funkcija. To uporabniku prijazno orodje poenostavi omogočanje več izbir na spustnih seznamih, kar vam omogoča, da prilagodite ločilo in preprosto upravljate dvojnike, da zadostite različnim potrebam.

po namestitev Kutools for Excel, pojdite na Kutools jeziček, izberite Spustni seznam > Večkrat izberite spustni seznam. Nato morate konfigurirati na naslednji način.

 1. Določite obseg, ki vsebuje spustni seznam, s katerega morate izbrati več elementov.
 2. Določite ločilo za izbrane elemente v celici spustnega seznama.
 3. klik OK za dokončanje nastavitev.
Rezultat

Zdaj, ko kliknete na celico s spustnim seznamom v določenem obsegu, se bo poleg nje prikazalo polje s seznamom. Preprosto kliknite gumb »+« poleg elementov, da jih dodate v spustno celico, in kliknite gumb »-«, da odstranite vse elemente, ki jih ne želite več. Oglejte si spodnjo predstavitev:

Opombe:
 • Prijava Prelomi besedilo po vstavitvi ločila možnost, če želite izbrane elemente prikazati navpično znotraj celice. Če imate raje vodoravni seznam, pustite to možnost neoznačeno.
 • Prijava Omogoči iskanje če želite na spustni seznam dodati iskalno vrstico.
 • Če želite uporabiti to funkcijo, prosim prenesite in namestite Kutools za Excel najprej.

Več operacij za spustni seznam z več izbirami

V tem razdelku so zbrani različni scenariji, ki so lahko potrebni pri omogočanju več izbir na spustnem seznamu Preverjanje podatkov.


Dovolite podvojene elemente na spustnem seznamu

Dvojniki so lahko težava, če je na spustnem seznamu dovoljenih več izbir. Zgornja koda VBA ne dovoljuje podvojenih elementov na spustnem seznamu. Če morate obdržati podvojene elemente, poskusite s kodo VBA v tem razdelku.

Koda VBA: Dovoli dvojnike na spustnem seznamu za preverjanje podatkov

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub
Rezultat

Zdaj lahko izberete več elementov s spustnih seznamov v trenutnem delovnem listu. Če želite ponoviti element v celici spustnega seznama, nadaljujte z izbiro tega elementa s seznama. Oglejte si posnetek zaslona:


Odstranjevanje vseh obstoječih elementov s spustnega seznama

Ko izberete več elementov s spustnega seznama, boste morda morali včasih odstraniti obstoječi element iz celice spustnega seznama. V tem razdelku je še en del kode VBA, ki vam bo v pomoč pri izpolnjevanju te naloge.

Koda VBA: odstranite vse obstoječe elemente iz celice spustnega seznama

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRngDV As Range
  Dim TargetRange As Range
  Dim oldValue As String
  Dim newValue As String
  Dim delimiter As String
  Dim allValues As Variant
  Dim valueExists As Boolean
  Dim i As Long
  Dim cleanedValue As String

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Set your specific range here
  delimiter = ", " ' Set your desired delimiter here

  If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub

  ' Check if the change is within the specific range
  If Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub

  On Error Resume Next
  Set xRngDV = Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRngDV Is Nothing Or Target.Value = "" Then
    ' Skip if there's no data validation or if the cell is cleared
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  On Error GoTo 0

  If Not Intersect(Target, xRngDV) Is Nothing Then
    Application.EnableEvents = False
    newValue = Target.Value
    Application.Undo
    oldValue = Target.Value
    Target.Value = newValue

    ' Split the old value by delimiter and check if new value already exists
    allValues = Split(oldValue, delimiter)
    valueExists = False
    For i = LBound(allValues) To UBound(allValues)
      If Trim(allValues(i)) = newValue Then
        valueExists = True
        Exit For
      End If
    Next i

    ' Add or remove value based on its existence
    If valueExists Then
      ' Remove the value
      cleanedValue = ""
      For i = LBound(allValues) To UBound(allValues)
        If Trim(allValues(i)) <> newValue Then
          If cleanedValue <> "" Then cleanedValue = cleanedValue & delimiter
          cleanedValue = cleanedValue & Trim(allValues(i))
        End If
      Next i
      Target.Value = cleanedValue
    Else
      ' Add the value
      If oldValue <> "" Then
        Target.Value = oldValue & delimiter & newValue
      Else
        Target.Value = newValue
      End If
    End If

    Application.EnableEvents = True
  End If
End Sub
Rezultat

Ta koda VBA vam omogoča, da izberete več elementov s spustnega seznama in preprosto odstranite kateri koli element, ki ste ga že izbrali. Ko izberete več elementov, če želite odstraniti določenega, ga preprosto znova izberite s seznama.


Nastavitev ločila po meri

Ločilo je v zgornjih kodah VBA nastavljeno kot vejica. To spremenljivko lahko spremenite v kateri koli želeni znak, ki ga uporabite kot ločilo za izbire spustnega seznama. Tukaj je, kako lahko storite:

Kot lahko vidite, imajo zgornje kode VBA naslednjo vrstico:

delimiter = ", "

Samo spremeniti morate vejico v poljubno ločilo, kot ga potrebujete. Na primer, če želite elemente ločiti s podpičjem, spremenite vrstico v:

delimiter = "; "
Opomba: Če želite ločilo spremeniti v znak za novo vrstico v teh kodah VBA, spremenite to vrstico v:
delimiter = vbNewLine

Nastavitev določenega obsega

Zgornje kode VBA veljajo za vse spustne sezname v trenutnem delovnem listu. Če želite, da se kode VBA uporabljajo samo za določen obseg spustnih seznamov, lahko obseg določite v zgornji kodi VBA, kot sledi.

Kot lahko vidite, imajo zgornje kode VBA naslednjo vrstico:

Set TargetRange = Me.UsedRange

Samo spremeniti morate vrstico v:

Set TargetRange = Me.Range("C2:C10")
Opombe: Tukaj C2: C10 je obseg, ki vsebuje spustni seznam, ki ga želite nastaviti kot več izbir.

Izvajanje v zaščitenem delovnem listu

Predstavljajte si, da ste delovni list zaščitili z geslom "123" in nastavite celice spustnega seznama na "odklenjena" pred aktiviranjem zaščite, s čimer zagotovite, da funkcija večkratne izbire ostane aktivna tudi po zaščiti. Vendar zgoraj omenjene kode VBA v tem primeru ne morejo delovati in ta razdelek opisuje drug skript VBA, ki je posebej zasnovan za upravljanje funkcije več izbir v zaščitenem delovnem listu.

Koda VBA: Omogoči večkratno izbiro na spustnem seznamu brez dvojnikov


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range
  Dim isProtected As Boolean
  Dim pswd As Variant

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Set your specific range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  
  ' Check if sheet is protected
  isProtected = Me.ProtectContents
  If isProtected Then
    ' If protected, temporarily unprotect. Adjust or remove the password as needed.
    pswd = "yourPassword" ' Change or remove this as needed
    Me.Unprotect Password:=pswd
  End If

  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then
    If isProtected Then Me.Protect Password:=pswd
    Exit Sub
  End If
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    If Not (xValue1 = xValue2 Or _
        InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
        InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
      Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
    Else
      Target.Value = xValue1
    End If
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0

  ' Re-protect the sheet if it was protected
  If isProtected Then
    Me.Protect Password:=pswd
  End If
End Sub
Opombe: v kodi obvezno zamenjajte »Vaše geslo« v vrstici pswd = "vaše geslo" z dejanskim geslom, ki ga uporabljate za zaščito delovnega lista. Na primer, če je vaše geslo "Abc123", potem mora biti vrstica pswd = "abc123".

Če omogočite več izbir v Excelovih spustnih seznamih, lahko močno izboljšate funkcionalnost in prilagodljivost svojih delovnih listov. Ne glede na to, ali ste zadovoljni s kodiranjem VBA ali imate raje enostavnejšo rešitev, kot je Kutools, imate zdaj možnost, da spremenite svoje standardne spustne sezname v dinamična orodja z več izbirami. S temi veščinami ste zdaj opremljeni za ustvarjanje bolj dinamičnih in uporabniku prijaznih Excelovih dokumentov. Za tiste, ki se želijo poglobiti v zmogljivosti Excela, se naše spletno mesto ponaša s številnimi vadnicami. Tukaj odkrijte več nasvetov in trikov za Excel.

Najboljša pisarniška orodja za produktivnost

🤖 Kutools AI Aide: Revolucionirajte analizo podatkov na podlagi: Inteligentna izvedba   |  Ustvari kodo  |  Ustvarite formule po meri  |  Analizirajte podatke in ustvarite grafikone  |  Prikličite funkcije Kutools...
Priljubljene funkcije: Poiščite, označite ali identificirajte dvojnike   |  Izbriši prazne vrstice   |  Združite stolpce ali celice brez izgube podatkov   |   Krog brez formule ...
Super iskanje: Več kriterijev VLookup    Multiple Value VLookup  |   VLookup na več listih   |   Nejasno iskanje ....
Napredni spustni seznam: Hitro ustvarite spustni seznam   |  Odvisni spustni seznam   |  Večkrat izberite spustni seznam ....
Upravitelj stolpcev: Dodajte določeno število stolpcev  |  Premakni stolpce  |  Preklop stanja vidnosti skritih stolpcev  |  Primerjaj obsege in stolpce ...
Predstavljene funkcije: Mrežni fokus   |  Pogled oblikovanja   |   Velika vrstica formule    Upravitelj delovnih zvezkov in listov   |  Knjižnica virov (Samodejno besedilo)   |  Izbirnik datuma   |  Združite delovne liste   |  Šifriranje/dešifriranje celic    Pošljite e-pošto po seznamu   |  Super filter   |   Poseben filter (filter krepko/ležeče/prečrtano ...) ...
15 najboljših kompletov orodij12 Besedilo Orodja (dodajanje besedila, Odstrani znake,...)   |   50 + Graf Vrste (Gantt Chart,...)   |   40+ Praktično Formule (Izračunajte starost glede na rojstni dan,...)   |   19 vstavljanje Orodja (Vstavite kodo QR, Vstavi sliko s poti,...)   |   12 Pretvorba Orodja (Številke v besede, Pretvorba valut,...)   |   7 Spoji in razdeli Orodja (Napredne kombinirane vrstice, Razdeljene celice,...)   |   ... in več

Napolnite svoje Excelove spretnosti s Kutools za Excel in izkusite učinkovitost kot še nikoli prej. Kutools za Excel ponuja več kot 300 naprednih funkcij za povečanje produktivnosti in prihranek časa.  Kliknite tukaj, če želite pridobiti funkcijo, ki jo najbolj potrebujete...

Opis


Kartica Office prinaša vmesnik z zavihki v Office in poenostavi vaše delo

 • Omogočite urejanje in branje z zavihki v Wordu, Excelu, PowerPointu, Publisher, Access, Visio in Project.
 • Odprite in ustvarite več dokumentov v novih zavihkih istega okna in ne v novih oknih.
 • Poveča vašo produktivnost za 50%in vsak dan zmanjša na stotine klikov miške za vas!
Comments (70)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you, this was very helpful.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
When I select 2 items from the drop-down list, if their starting parts are the same, it shortens the second one.
For example; imagine drop-down list items are CLASS 1-1, CLASS 1-2, CLASS 2-1 etc.
When I select first 2 items, it should write CLASS 1-1, 1-2 not CLASS 1-1, CLASS 1-2.
How should I add to the code? Thanks..
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please guide me how I can merge the following two VBA Sheet codes (no in Module).
Thanks

Code 01:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2019/11/13
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or _
          InStr(1, xValue1, ", " & xValue2) Or _
          InStr(1, xValue1, xValue2 & ",") Then
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & ", " & xValue2
        End If
      End If
    End If
  End If
  Application.EnableEvents = True
End Sub


Code 02:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then Filter_namebakhsh Range("D1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("F1")) Is Nothing Then Filter_saleshoroo Range("F1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("H1")) Is Nothing Then Filter_salekhatameh Range("H1").Value

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Dans une cellule où apparaitrait plusieurs choix de réponses, comment peut-on faire pour qu'il y ait un retour à la ligne pour chacun des choix?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LeRomain,
Try the following code. Hope it can help.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Si dans une cellule je souhaite que pour chacun des différents choix sélectionnés il y ait un retour à la ligne, comment faut-il faire?
This comment was minimized by the moderator on the site
(à l'attention de cristal)
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

You just need to add the following line:
If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
between the line "On Error Resume Next" and the line "xType = 0" line.
The entire VBA script is as follows:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/12
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Peux-tu me dire quelles lignes de code il faut ajouter pour que la macro fonctionne dans plusieurs ensemble de colonnes stp ?
(exemple : la macro fonctionne dans les colonnes A,B,C et F,G,H et O,P,Q etc.

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Je suis vraiment désolé de te demander autant mais j'aurai une dernière requête …
J'aimerai que dans la colonne D par exemple, les choix s'affichent sur une nouvelle ligne sans changer la configuration des colonnes V,W,X.
J'ai vu qu'il fallait ajouter vBNewLine pour cela mais encore une fois je ne sais où l'insérer dans le code.
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
(A l'attention de Cristal)
Bonjour,

Je poste un nouveau commentaire car quand je réponds à un commentaire ça ne le publie pas.
La macro fonctionne bien mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W et X. J'ai vu que ce sujet avait été traité mais les modifications n'ont pas l'air de fonctionner quand j'essaie. Pouvez-vous m'apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

J'ai un petit problème.
La macro fonctionne bien mais le problème est que les formules de base ne fonctionnent plus sur la feuille. Quand je fais une formule ça me donne bien le résultat mais le contenu de la cellule se transforme en résultat aussi (par exemple le résultat de ma formule est 1, quand je clique sur la cellule le contenu est 1 et non la formule).
Pouvez-vous m'apporter la modification pour ce problème svp ? (J'ai essayé de faire la modif pour que la macro fonctionne que sur certaines colonnes mais ça a pas l'air de fonctionner...)

PS : J'avais aussi le problème du point virgule qui restait quand on désélectionnait un choix, problème qui a été résolu plus haut dans les commentaires, pouvez-vous prendre en compte ce point aussi dans votre réponse svp ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

Sorry for the inconvenience. The code has been modified and updated in the post. Please give it a try. Thank you for your feedback.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/11
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Tout fonctionne bien merci !
Cependant il me reste un dernier problème : Je voudrais que le macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que cette question avait été posée auparavant mais les modifications que j'apporte n'ont pas l'air de fonctionner. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Tout fonctionne parfaitement merci !
Mais il me reste un dernier petit souci : je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. Pouvez-vous apporter la modification nécessaire s'il vous plaît ?
J'ai vu que cette question avait déjà été posée mais ça ne fonctionne pas quand j'apporte les modifications qui ont été données.

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo, ich hoffe es kann mir geholfen werden:
Ich habe mir den VBA-Code 2 in meiner Tabelle hinterlegt um eine Mehrfachauswahl in einigen Zellen zu treffen.
Wenn ich allerdings mein Blatt schütze funktioniert die Mehrfachauswahl nicht mehr und es wird immer nur der jeweilige Wert eingefügt, den ich gerade anklicke und der vorherige gelöscht/überschrieben. Ich habe mich jetzt schon mehrere Tage durch´s Web gegoogelt, aber nicht das richtige als Abhilfe gefunden. Hat evtl. jemand einen Rat bzw. Tipp für mich???
Grüße, Marko
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

The following VBA code can help you solve the problem. Before protecting the worksheet, you need to unlock the cells containing the data validation drop-down list.
If you are not good at handling VBA code, the third-party tool recommended in the post can help in a protected worksheet.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2022/12/23
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  
  
  On Error Resume Next
  
  
'  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
'  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  
  
'    If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
    If xValue2 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
    xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
    xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
    Target.Value = xValue1
    Else
    Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
    End If
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
    If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
    End If
    If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
    End If
    semiColonCnt = 0
    For i = 1 To Len(Target.Value)
    If InStr(i, Target.Value, ";") Then
    semiColonCnt = semiColonCnt + 1
    End If
    Next i
    If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
    End If
    End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
  End If
  
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Dans le Code VBA 2 : Autoriser plusieurs sélections dans une liste déroulante sans doublons (supprimer les éléments existants en les sélectionnant à nouveau), je souhaiterai que les sélections s'affiche avec saut de ligne et non pas à la suite, séparé par un point virgule ";".
Savez vous que faut il changer dans le code ?
Merci par avance,
Cordialement,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi PaulM,

The following VBA code can do you a favor, please give it a try. Thank you.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations