Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Vpiši se  \/ 
x
or
x
Registracija  \/ 
x

or

Primerjajte dva stolpca za ujemanja in razlike v Excelu

Ta vadnica govori o primerjanju dveh stolpcev v Excelu, kar je običajno delo v Excelu pri našem vsakdanjem delu. Primerjavo dveh stolpcev lahko v Excelu izvedete na različne načine, na primer primerjate dva stolpca vrstica za vrstico ali celice po celicah, primerjate dva stolpca za poudarjanje ujemanj ali razlik itd. V tem članku je opisana večina možnih scenarijev primerjave dveh stolpcev srečamo in upamo, da vam lahko pomaga.

Ta vadnica zajema

1. Primerjajte dva stolpca po vrsticah

1.1 Primerjaj celice v isti vrstici za natančno ujemanje

1.2 Primerjajte celice v isti vrstici za natančno ali neprimerno ujemanje (z uporabo formule IF)

1.3 Primerjajte celice v isti vrstici in označite ujemajoče se ali neusklajene podatke (z uporabo pogojnega oblikovanja)

1.4 Primerjajte dva stolpca vrstica za vrstico in označite vrednosti neusklajenosti (z uporabo VBA)

2. Primerjajte dva stolpca v celicah in izberite ali označite podvojene ali edinstvene podatke

2.1 Primerjajte celici dveh stolpcev po celicah in prikažite primerjalni rezultat v drugem stolpcu (z uporabo formule)

2.2 Primerjajte in poudarite podvojene ali edinstvene podatke (z uporabo pogojnega oblikovanja)

2.3 Primerjajte in izberite ali označite podvojene ali edinstvene podatke (s priročnim orodjem)

2.4 Primerjajte dva stolpca in v drugem stolpcu navedite natančne dvojnike (z uporabo kode VBA)

2.5 Primerjajte dva stolpca in označite dvojnike (z uporabo kode VBA)

3.V isti vrstici primerjajte več stolpcev

3.1 Poiščite popolna ujemanja v vseh celicah v isti vrstici (z uporabo formule IF)

3.2 Poišči ujemanje v poljubnih dveh celicah v isti vrstici (z uporabo formule IF)

3.3 Poiščite celotna ujemanja v vseh celicah v isti vrstici in označite (z uporabo pogojnega oblikovanja)

3.4 Primerjajte več stolpcev in poudarite razlike v vrsticah

4. Primerjajte dva stolpca in poiščite manjkajoče podatkovne točke

4.1 Primerjajte in poiščite manjkajoče podatkovne točke (z uporabo formule VLOOKUP ali MATCH)

4.2 Primerjajte dva stolpca in spodaj navedite manjkajoče podatke (z uporabo formule INDEX)

4.3 Primerjajte in poiščite manjkajoče podatkovne točke in jih navedite v drugem stolpcu (s priročnim orodjem)

4.4 Primerjajte dva stolpca in spodaj navedite manjkajoče podatke (z uporabo VBA)

5. Primerjaj dva stolpca (datuma), če sta večja ali manjša od

5.1 Primerjajte dva stolpca, če sta večja ali manjša od (z uporabo formule)

5.2 Primerjajte dva stolpca, če je format večji ali manjši od takrat (z uporabo pogojnega oblikovanja)

6. Primerjajte dva stolpca in vrnite vrednost v drugem stolpcu

6.1 Povlecite natančno ujemajoče se podatke (s formulo ali priročnim orodjem)

6.2 Povlecite podatke o delnem ujemanju (z uporabo formule)

7. Primerjajte dva stolpca in preštejte ujemanja ali razliko

7.1 Primerjajte dva stolpca in štejte ujemanja (z uporabo formule SUMPRODUCT)

7.2 Primerjajte dva stolpca in preštejte ujemanja ali razlike (s priročnim orodjem)

8. Primerjajte dva stolpca z nadomestnim znakom

9. Izbrišite razlike ali ujemanja

10. Primerjajte dva stolpca in izračunajte odstotno spremembo med

11. Primerjaj dva obsega

11.1 Primerjaj dva obsega po celicah

11.2 Primerjaj dva obsega, če so podatki v istem vrstnem redu

Opombe

V tej vadnici je nekaj primerov podatkov za boljšo razlago metod primerjave dveh stolpcev v različnih primerih. Glede na nabor podatkov boste morda morali spremeniti ali prilagoditi nekatere vsebine (reference), vendar bi osnovna načela ostala enaka. Ali pa neposredno prenesite vzorce vsakega primera, če želite samo preveriti, ali metode delujejo ali ne.


1. Primerjajte dva stolpca po vrsticah

Spodaj je nabor podatkov, kjer moram v isti vrstici preveriti, ali so imena v stolpcu A enaka kot v stolpcu B ali ne.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

1.1 Primerjaj celice v isti vrstici za natančno ujemanje


Na splošno, če želite primerjati dva stolpca po vrsticah za natančno ujemanje, lahko uporabite spodnjo formulo:

= B2 = C2

doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko in povlecite ročico za polnjenje navzdol do celice D8. Če formula vrne TRUE, so vrednosti dveh stolpcev popolnoma enake, če vrne FALSE, pa so drugačne.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

1.2 Primerjajte celice v isti vrstici za natančno ali neprimerno ujemanje (z uporabo formule IF)


Če želite primerjati dva stolpca vrstica za vrstico, če ne razlikujeta med velikimi in malimi črkami, ali če želite dobiti več opisov, kot sta Match, Mismatch, lahko uporabite funkcijo IF.

Primerjava celic v isti vrstici za natančno ujemanje

Če želite besedila »Match« in »Michatch« opisati za primerjavo rezultatov, uporabite spodnjo formulo:

=IF(EXACT(B2,C2),"Match","Mismatch")

doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko, da dobite prvi rezultat, nato povlecite ročico za samodejno izpolnjevanje v celico D8.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Primerjava celic v isti vrstici za ujemanje med velikimi in malimi črkami

Če želite primerjati celice za neobčutljive črke, lahko uporabite spodnjo formulo:

=IF(B2=C2,"Match","Mismatch")

doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko, da dobite prvi rezultat, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje do celice E8.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

V zgornjih formulah lahko besedila "Match" in "Michatch" spremenite v svoj opis.

1.3 Primerjajte celice v isti vrstici in označite ujemajoče se ali neusklajene podatke (z uporabo pogojnega oblikovanja)


Če želite poudariti ujemajoče se ali drugačne vrednosti, se Pogojno oblikovanje vam lahko pomaga.

1. Izberite dva stolpca, ki se uporabljata za primerjavo z (B2: C8, razen glav stolpcev), nato kliknite Domov > Pogojno oblikovanje > Novo pravilo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V popping Novo pravilo oblikovanja kliknite, da izberete S formulo določite, katere celice želite formatirati v Izberite vrsto pravila razdelek, nato vnesite = $ B2 = $ C2 v besedilno polje Oblikujte vrednosti, kjer je ta formula resnična.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. Zdaj kliknite oblikovana za prikaz Oblikuj celice pogovorno okno, nato pod Izpolnite izberite eno barvo, ki jo želite označiti.

Lahko pa spremenite velikost pisave, velikost pisave, obrobe celic ali format številk, da se izognete ujemanjem, kot jih potrebujete na drugih zavihkih.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. klik OK > OK če želite zapreti pogovorna okna, bodo celice v isti vrstici označene, če so enake.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Če želite poudariti vrednosti neusklajenosti, lahko to uporabite v = $ B2 <> $ C2 v Oblikujte vrednosti, kjer je ta formula resnična v besedilnem polju v Uredi pravilo za oblikovanje dialog.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Nato bodo razlike v dveh stolpcih v isti vrstici označene z določeno barvo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

1.4 Primerjajte dva stolpca vrstica za vrstico in označite vrednosti neusklajenosti (z uporabo VBA)


Če želite primerjati dva stolpca po vrsticah s kodo VBA, vas ta vadnica zadovolji.

1. Omogočite delovni list, ki vsebuje dva stolpca, uporabljena za primerjavo, pritisnite Alt + F11 tipke, da omogočite Microsoft Visual Basic za aplikacije okno.

2. V pogovornem oknu kliknite Vstavi > Moduli.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. Nato kopirajte in prilepite spodnji makro v novi skript modula.

VBA: Primerjajte dva stolpca po vrsticah in poudarite razlike

Sub ExtendOffice_HighlightColumnDifferences()
'UpdatebyKutools20201016
Dim xRg As Range

Dim xWs As Worksheet

Dim xFI As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

 

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns"

  GoTo SRg

End If

 

Set xWs = xRg.Worksheet

For xFI = 1 To xRg.Rows.Count

  If Not StrComp(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2), vbBinaryCompare) = 0 Then

    xWs.Range(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2)).Interior.ColorIndex = 7 'you can change the color index as you need.

End If

Next xFI

End Sub

doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. pritisnite F5 tipko za zagon kode, nato se odpre pogovorno okno za izbiro dveh stolpcev.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

5. klik OK. Nato so razlike v dveh stolpcih poudarjene z barvo ozadja.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Barvo za poudarjanje lahko spremenite glede na lastne potrebe, tako da spremenite barvni indeks v kodi, sklic na indeks barv:
doc primerjaj stolpce 1.1 1


2. Primerjajte dva stolpca v celicah in izberite ali označite podvojene ali edinstvene podatke

V tem delu je nabor podatkov prikazan spodaj in želite poiskati vse vrednosti, ki so hkrati v stolpcu B in stolpcu C, ali pa najti vrednosti samo v stolpcu B.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

2.1 Primerjajte celice po stolpcih po celicah in prikažite primerjave rezultatov v drugem stolpcu (z uporabo formule)


Tu lahko s formulo, ki je kombinirana s funkcijama IF in COUNTIF, primerjate dva stolpca in poiščete vrednosti, ki so v stolpcu B, ne pa v stolpcu C.

=IF(COUNTIF($C$2:$C$8, $B2)=0, "No in C", "Yes in C")

doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko in povlecite ročico za samodejno izpolnjevanje do celice D8.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Ta formula primerja dva stolpca brez razlikovanja med velikimi in malimi črkami.

2. Opis "Ne v C" in "Da v C" lahko spremenite v druge.

3. Če želite primerjati dva celotna stolpca, spremenite fiksni obseg $ C $ 2: $ C $ 8 na $ C: $ C.

2.2 Primerjajte in poudarite podvojene ali edinstvene podatke (z uporabo pogojnega oblikovanja)


O Pogojno oblikovanje funkcija v Excelu je zmogljiva, tukaj jo lahko uporabite za primerjavo celic dveh stolpcev po celicah in nato poudarite razlike ali ujemanja, kot jih potrebujete.

V dveh stolpcih označite vse dvojnike ali edinstvene vrednosti

1. Izberite dva stolpca, s katerimi boste primerjali, in kliknite Domov > Pogojno oblikovanje > Označi pravila celice > Podvojene vrednosti.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V popping Podvojene vrednosti v spustnem seznamu vrednosti izberite želeno obliko označevanja.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik OK. Nato so bili poudarjeni dvojniki v dveh stolpcih.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Če želite v dveh stolpcih poudariti edinstvene vrednosti (razlike), kliknite tudi Domov > Pogojno oblikovanje > Označi pravila celice > Podvojene vrednosti za prikaz Podvojene vrednosti pogovorno okno, spremenite Dvojnik do Edinstven na levem spustnem seznamu, nato izberite vrednost iz spustnega seznama, kliknite OK.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Izpostavljene bodo edinstvene vrednosti.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Poiščite in označite vrednosti v stolpcu B, če je tudi v stolpcu C

Če želite poudariti vrednosti v stolpcu B, ki so tudi v stolpcu C, Cizredno oblikovanje funkcija vam lahko tudi naredi uslugo.

1. Izberite stolpec B2: B8, kliknite Domov > Pogojno oblikovanje > Novo pravilo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Novo pravilo oblikovanja pogovorno okno, izberite S formulo določite, katere celice želite formatirati Iz Izberite vrsto pravila razdelek, nato vnesite = COUNTIF ($ C $ 2: $ C $ 8, $ B2)> 0 v besedilno polje Oblikujte vrednosti, kjer je ta formula resnična.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. kliknite oblikovana Pojdite na Oblikuj celice pogovorno okno, pod Izpolnite izberite eno barvo, da označite ujemanja.

V drugih oblikah lahko označite vrednosti na zavihkih Pisava, Število, Obrobje.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. klik OK > OK. Nato so vrednosti v stolpcu B, ki obstajajo tudi v stolpcu C, označene z določeno barvo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Če želite poudariti vrednosti, ki so samo v stolpcu B, ne pa tudi v stolpcu C, ponovite zgornje korake, vendar v 2. koraku spremenite formulo v = ŠTEVILO ($ 2 USD: $ 8 USD, $ B2) = 0 v Novo pravilo oblikovanja dialog.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Nato izberite drugo barvo za oblikovanje vrednosti.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Tu pogojno oblikovanje primerja dva stolpca brez nečrkovnih črk.

2.3 Primerjajte in izberite ali označite podvojene ali edinstvene podatke (s priročnim orodjem)


Včasih lahko po primerjavi dveh stolpcev izvedete še druga dejanja glede ujemanja ali razlike, na primer izbiro, brisanje, kopiranje itd. V tem primeru je priročno orodje - Izberite Enake in različne celice of Kutools za Excel lahko neposredno izbere ujemanja ali razliko za boljše izvajanje naslednje operacije, lahko tudi neposredno označi vrednosti.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

po brezplačna namestitev Kutools za Excel, naredite spodaj:

1. klik Kutools > Izberite > Izberite Enake in različne celice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. Nato v Izberite Enake in različne celice pogovorno okno, naredite spodaj:

1) V Poiščite vrednosti v in Glede na v razdelkih izberite dva stolpca, s katerimi želite primerjati;

2) Izberite Vsaka vrstica možnost;

3) Izberite Enake vrednosti or Različne vrednote kot potrebujete;

4) Če želite poudariti vrednosti, izberite želeno barvo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik Ok, odpre se pogovorno okno, ki vas opomni na število najdenih vrednosti, kliknite OK , da zaprete pogovorno okno. Hkrati so bile izbrane vrednosti, zdaj lahko izbrišete, kopirate ali opravite druge operacije.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Če preverite Izpolnite barvo in Izpolnite barvo pisave potrditvena polja, rezultat je prikazan takole:
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Če želite primerjati z velikimi in malimi črkami, preverite Za razliko od velikih in malih črk možnost.

To orodje podpira primerjavo dveh stolpcev na različnih delovnih listih.

2.4 Primerjajte dva stolpca in v drugem stolpcu navedite natančne dvojnike (z uporabo kode VBA)


Če želite po primerjanju dveh stolpcev celico po celico navesti ujemajoče se vrednosti v drugem stolpcu, vam tukaj lahko pomaga spodnja koda makra.

1. Omogočite list, v katerem želite primerjati dva stolpca, nato pritisnite Alt + F11 tipke za prikaz Microsoft Visual Basic za aplikacije okno.

2. klik Vstavi > Moduli v Microsoft Visual Basic za aplikacije okno.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. Nato kopirajte in prilepite spodnjo kodo v nov prazen skript modula.

VBA: Po primerjanju dveh stolpcev v spodnjem stolpcu navedite dvojnike

Sub ExtendOffice_FindMatches()
'UpdatebyKutools20201019
Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

Dim xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select first column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the second column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SsRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

For Each xRgF1 In xRgC1

  For Each xRgF2 In xRgC2

    If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then xRgF2.Offset(0, 1) = xRgF1.Value

  Next xRgF2

Next xRgF1

End Sub

doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. Pritisnite F5 Če želite zagnati kodo, se dva pogovorna okna pojavita, da lahko dva stolpca izberete ločeno.

Opombe: Najprej izberite levi stolpec, nato v drugem pogovornem oknu izberite desni stolpec, sicer bodo dvojniki nadomestili izvirne podatke v drugem stolpcu.
doc primerjaj stolpce 1.1 1doc primerjaj stolpce 1.1 1

5. klik OK > OK, potem so ujemanja samodejno navedena v desnem stolpcu obeh stolpcev.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Koda VBA primerja dva stolpca z velikimi in malimi črkami.

2.5 Primerjajte dva stolpca in označite dvojnike (z uporabo kode VBA)


Če želite primerjati dva stolpca po celicah in nato poudariti ujemanja, lahko poskusite s spodnjo kodo.

1. Omogočite list, v katerem želite primerjati dva stolpca, nato pritisnite Alt + F11 tipke za prikaz Microsoft Visual Basic za aplikacije okno.

2. klik Vstavi > Moduli v Microsoft Visual Basic za aplikacije okno.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. Kopirajte spodnjo kodo makra in jih prilepite v novo prazno Moduli skripta.

VBA: Primerjajte dva stolpca in označite dvojnike

Sub ExtendOffice_CompareTwoRanges()
'UpdatebyKutools20201019

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select the column you want compare according to", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the column you want to highlight duplicates in:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SsRg

End If

 

  For Each xRgF1 In xRgC1

    For Each xRgF2 In xRgC2

      If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then

        xRgF2.Interior.ColorIndex = 38 '(you can change the color index as you need)

      End If

    Next

  Next

End Sub

doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. Pritisnite F5 tipko za zagon kode. V prvem pogovornem oknu izberite stolpec, v katerem želite primerjati podvojene vrednosti.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

5. klik OK. V drugem pogovornem oknu izberite stolpec, v katerem želite označiti podvojene vrednosti.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

6. klik OK. Zdaj so dvojniki v drugem stolpcu po primerjavi s prvim stolpcem označeni z barvo ozadja.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Koda primerja stolpce z velikimi in malimi črkami.

2. Barvo za poudarjanje lahko spremenite glede na lastne potrebe, tako da spremenite indeks barv v kodi, sklic na indeks barv:
doc primerjaj stolpce 1.1 1


3. Primerjajte več stolpcev v isti vrstici

Včasih boste morda želeli primerjati več kot dva stolpca v isti vrstici, na primer nabor podatkov, kot je prikazano na sliki spodaj. Tu v tem razdelku so navedeni različni načini primerjave več stolpcev.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

3.1 Poiščite popolna ujemanja v vseh celicah v isti vrstici (z uporabo formule IF)


Če želite poiskati celotna ujemanja v stolpcih v isti vrstici, vam lahko pomaga spodnja formula IF.

=IF(AND(B2=C2, B2=D2), "Full match", "Not")

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Če se celice v isti vrstici med seboj ujemajo, se prikaže “Full match” ali “Not”.

Pritisnite Vnesite tipko, da dobite prvi primerjalni rezultat, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje do celice E7.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Formula primerja stolpce brez velikih in malih črk.

2. Če želite primerjati več ali enako trem stolpcem, lahko uporabite spodnjo formulo:

=IF(COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3, "Full match", "Not")

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

V formuli je 3 število stolpcev, ki ga lahko spremenite tako, da ustreza vašim potrebam.

3.2 Poišči ujemanje v poljubnih dveh celicah v isti vrstici (z uporabo formule IF)


Včasih želite ugotoviti, ali se ujemata katera koli dva stolpca v isti vrstici, lahko uporabite spodnjo formulo IF.

=IF(OR(B2=C2, C2=D2, B2=D2), "Match", "Not")

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

V tej formuli morate primerjati kateri koli par celic v isti vrstici. “Match” označuje, da se ujemata kateri koli dve celici, če ni ujemajočih se celic, formula prikaže “Not”, besedila lahko spremenite po potrebi.

Pritisnite Vnesite tipko in povlecite ročico za polnjenje do celice E7.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Ta formula ne podpira neobčutljivosti na velike in male črke.

2. Če je za primerjavo potrebnih veliko stolpcev, je primerjava katerega koli para celic v formuli morda predolga. V tem primeru lahko uporabite spodnjo formulo, ki združuje funkcije IF in COUNTIF.

=IF(COUNTIF(C11:E11,B11)+COUNTIF(D11:E11,C11)+(D11=E11)=0,"Not","Match")

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

3.3 Poiščite celotna ujemanja v vseh celicah v isti vrstici in označite (z uporabo pogojnega oblikovanja)


Če želite poudariti vrstice, ki se med seboj ujemajo v vseh celicah, lahko uporabite Pogojno oblikovanje funkcija v Excelu.

1. Izberite obseg, ki ga uporabljate, in kliknite Domov > Pogojno oblikovanje > Novo pravilo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Novo pravilo oblikovanja pogovorno okno, izberite S formulo določite, katere celice želite formatirati Iz Izberite vrsto pravila , lahko uporabite eno od spodnjih formul v Oblikujte vrednosti, kjer je ta formula resnična besedilno polje.

=AND($B2=$C2, $B2=$D2)

Or

=COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opombe: Če je število stolpcev več kot tri, predpostavimo, da je 5, je treba formule spremeniti v:

=AND($B2=$C2, $B2=$D2, $B2=$E2, $B2=$F2)

Or

=COUNTIF($B2:$F2, $B2)=5

3. klik oblikovana , da odprete pogovorno okno Oblikuj celice, nato izberite eno barvo zapolnitve ali drugo oblikovanje celic, da boste premagali vrstice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. klik OK > OK, zdaj bodo označene samo vrstice, znotraj katerih se ujemajo vse celice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Zgornje formule ne podpirajo velikih in malih črk.

3.4 Primerjajte več stolpcev in poudarite razlike v vrsticah


Če želite poudariti razlike v vrsticah, kar pomeni, da primerja celice stolpcev eno za drugo in poišče različne celice glede na prvi stolpec, lahko uporabite vgrajeno funkcijo Excel-Pojdi na posebno.

1. Izberite obseg, v katerem želite poudariti razlike v vrsticah, in kliknite Domov > Poiščite in izberite > Pojdi na posebno.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V popping Pojdi na posebno pogovorno okno, preverite Razlike v vrsticah možnost.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik OK. Zdaj so izbrane razlike v vrsticah.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. Zdaj ohranite celice izbrane, kliknite Domov > Barva polnila da v spustnem meniju izberete eno barvo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Ta metoda primerja celice brez velikih in malih črk.


4. Primerjajte dva stolpca in poiščite manjkajoče podatkovne točke

Recimo, da sta dva stolpca, je stolpec B daljši in stolpec C krajši, kot je prikazano spodaj. Kako v primerjavi s stolpcem B ugotoviti manjkajoče podatke v stolpcu C?
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

4.1 Primerjajte in poiščite manjkajoče podatkovne točke (z uporabo formule VLOOKUP ali MATCH)


Če želite šele po primerjavi dveh stolpcev ugotoviti, kateri podatki manjkajo, lahko uporabite eno od spodnjih formul:

=ISERROR(VLOOKUP(B2,$C$2:$C$10,1,0))

Or

=NOT(ISNUMBER(MATCH(B2,$C$2:$C$10,0)))

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje čez celico D10. Če so podatki v stolpcu B in stolpcu C, formula vrne FALSE, če so podatki le v stolpcu B, v stolpcu C pa zgrešeni, formula vrne TRUE.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Zgoraj dve formuli primerjata podatke brez velikih in malih črk.

4.2 Primerjajte dva stolpca in spodaj navedite manjkajoče podatke (z uporabo formule INDEX)


Če želite po primerjanju dveh stolpcev pod krajši stolpec navesti manjkajoče podatke, vam lahko pomaga matrična formula INDEX.

V spodnjo celico krajšega stolpca, ob domnevi celice C7, vnesite spodnjo formulo:

=INDEX($B$2:$B$10,MATCH(TRUE,ISNA(MATCH($B$2:$B$10,$C$2:C6,0)),0))

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Shift + Ctrl + Enter tipko, da dobite prve manjkajoče podatke, nato povlecite ročico za samodejno izpolnjevanje navzdol, dokler ne vrne vrednosti napake # N / A.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Nato lahko odstranite vrednost napake in vsi manjkajoči podatki so navedeni pod krajšim stolpcem.

Opomba

Ta formula primerja celice brez velikih in malih črk.

4.3 Primerjajte in poiščite manjkajoče podatkovne točke in jih navedite v drugem stolpcu (s priročnim orodjem)


Če želite po primerjanju dveh stolpcev narediti nekaj nadaljnjih ukrepov za manjkajoče podatke, na primer našteti manjkajoče podatke v drugem stolpcu ali dopolniti manjkajoče podatke pod krajšim stolpcem, lahko poskusite s priročnim orodjem -Izberite Enake in različne celice of Kutools za Excel.

1. klik Kutools > Izberite > Izberite Enake in različne celice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Izberite Enake in različne celice pogovorno okno, naredite spodaj:

1) V Poiščite vrednosti v izberite daljši stolpec, ki vsebuje celoten seznam.
In Glede na izberite krajši stolpec, v katerem manjkajo nekateri podatki.

2) Izberite Vsaka vrstica možnost.

3) Izberite Različne vrednote možnost.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik Ok, odpre se pogovorno okno, ki vas opozori na število manjkajočih podatkov, kliknite OK da ga zaprete. Nato so bili izbrani manjkajoči podatki.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Zdaj lahko pritisnete Ctrl + C tipke za kopiranje izbranih manjkajočih podatkov in jih prilepite s pritiskom na Ctrl + V tipke pod krajšim stolpcem ali drug nov stolpec, kot ga potrebujete.
doc primerjaj stolpce 1.1 1doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Odkljukanje Ne razlikuje med velikimi in malimi črkami možnost v pogovornem oknu Izberi enake in različne celice bo primerjala dva stolpca z občutljivimi in malimi črkami.

4.4 Primerjajte dva stolpca in spodaj navedite manjkajoče podatke (z uporabo VBA)


Tu je koda makra, ki lahko zapolni manjkajoče podatke pod obema stolpcema.

1. Odprite list, ki ga uporabljate, pritisnite Alt + F11 tipke za odpiranje Microsoft Visual Basic za aplikacije okno.

2. klik Vstavi > Moduli da ustvarite nov modul, ki ga pod kodo VBA postavite v.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

VBA: Primerjajte dva stolpca in izpolnite manjkajoče podatke

Sub ExtendOffice_PullUniques()
'UpdatebyKutools20201021

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xFRg1, xFRg2 As Range

Dim xIntR, xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

Dim xWs As Worksheet

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns as a range"

  GoTo SRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

xIntSC = xRg.Column

xIntEC = xRg.Columns.Count + xIntSC - 1

xIntSR = xRg.Row

xIntER = xRg.Rows.Count + xIntSR - 1

 

Set xRg = xRg.Columns

Set xRgC1 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntSC), xWs.Cells(xIntER, xIntSC))

Set xRgC2 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntEC), xWs.Cells(xIntER, xIntEC))

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC1

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC2, xFRg.Value) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntEC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC2

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC1, xFRg) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntSC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

End Sub

doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. Nato pritisnite F5 za zagon kode se odpre pogovorno okno za izbiro dveh primerjalnih stolpcev.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. klik OK. Zdaj so manjkajoči podatki navedeni pod obema stolpcema.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Koda primerja celice brez velikih in malih črk.


5. Primerjaj dva stolpca (datuma), če sta večja ali manjša od

Če sta prikazana dva stolpca z datumi, kot je prikazano na spodnji sliki zaslona, ​​boste morda želeli primerjati, kateri datum je pozneje v isti vrstici.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

5.1 Primerjajte dva stolpca, če sta večja ali manjša od (z uporabo formule)


Preprosto formulo lahko hitro ugotovite, ali je datum 1 poznejši od datuma 2 v vsaki vrstici.

=IF(B2>C2,"Yes","No")

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko, da dobite prvi primerjani rezultat, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje do celice C6, da dobite vse rezultate.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. V Excelu so datumi shranjeni kot številčne serije, v resnici so številke. Zato formulo uporabite za neposredno primerjavo datumov.

2. Če želite primerjati, ali je datum 1 v vsaki vrstici pred datumom 2, spremenite simbol > do < v formuli.

5.2 Primerjajte dva stolpca, če je format večji ali manjši od takrat (z uporabo pogojnega oblikovanja)


Če želite označiti celice v stolpcu Datum 1, če so večje od datuma 2, lahko uporabite Pogojno oblikovanje funkcija v Excelu.

1. Izberite datume v stolpcu B (Datum1) in kliknite Domov > Pogojno oblikovanje > Novo pravilo.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Novo pravilo oblikovanja dialog, izberite S formulo določite, katere celice želite formatirati v Izberite vrsto pravila odsek, nato vnesite formulo = $ B2> $ C2 v besedilno polje Oblikujte vrednosti, kjer je ta formula resnična.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Če želite označiti celice v stolpcu B, ki so manjše od tistih v stolpcu C, uporabite formulo = $ B2 <$ C2.

3. klik oblikovana gumb, da odprete Oblikuj celice pogovornem oknu, nato izberite želeno vrsto zapisa.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

4. klik OK > OK. Nato so bile poudarjene celice v stolpcu Date1, ki so večje od tistih v stolpcu Date2.
doc primerjaj stolpce 1.1 1


6. Primerjajte dva stolpca in vrnite vrednost v drugem stolpcu

Na primer, obstajata dve tabeli, zdaj želite primerjati stolpec B in stolpec E, nato poiskati relativne cene iz stolpca C in jih vrniti v stolpec F.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

6.1 Povlecite natančno ujemajoče se podatke (s formulo ali priročnim orodjem)


Tukaj predstavlja nekaj koristnih formul in orodje za reševanje te naloge.

Metoda formule

V celici F2 (celici, v katero želite postaviti vrnjeno vrednost) uporabite eno od spodnjih formul:

=VLOOKUP(E2,$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH(E2,$B$2:$B$8,0),2)

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite in prva vrednost je bila najdena. Nato povlecite ročico za samodejno polnjenje navzdol do celice F6, vse vrednosti so bile izvlečene.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Formule ne podpirajo velikih in malih črk.

2. Številka 2 v formuli pomeni, da najdete ujemajoče se vrednosti v drugem stolpcu polja tabele.

3. Če formule ne najdejo relativne vrednosti, vrne vrednost napake # N / A.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Priročna metoda orodja

Če ste zmedeni s formulami, lahko preizkusite priročno orodje - Pomočnik za formulo of Kutools za Excel, ki vsebuje več formul za reševanje večine težav v Excelu. Z njim morate le izbrati obseg, ne pa tudi zapomniti si, kako formule uporabljajo.

po brezplačna namestitev Kutools za Excel, naredite spodaj:

1. Izberite celico F2 (celica, v katero želite postaviti vrnjeno vrednost), in kliknite Kutools > Pomočnik za formulo > Iskanje in reference > Poiščite vrednost na seznamu.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Pomočnik za formule pogovorno okno, desno Vnos argumentov v razdelku izberite obseg tabele, iskalno vrednost in določite, v katerem stolpcu želite poiskati vrnjeno vrednost.

Nasvet: Ne pozabite spremeniti absolutne reference v Lookup_value polje relativni, ali pa lahko poiščete samo prvo vrednost.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik Ok, prva vrednost je bila najdena, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje navzdol do celice F6.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

6.2 Povlecite podatke o delnem ujemanju (z uporabo formule)


Če je med obema primerjanima stolpcema manjša razlika, kot je prikazano na sliki spodaj, zgornji načini ne morejo delovati.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Za rešitev tega posla izberite eno od spodnjih formul:

=VLOOKUP("*"&E2&"*",$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH("*"&E2&"*",$B$2:$B$8,0),2)

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje navzdol do celice F5, vse vrednosti so bile najdene.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Formule ne podpirajo velikih in malih črk.

2. Številka 2 v formuli pomeni, da vrnete vrednosti najdete v drugem stolpcu polja tabele.

3. Če formule ne najdejo relativne vrednosti, vrne vrednost napake # N / A.

4. * v formuli je nadomestni znak, ki se uporablja za označevanje katerega koli znaka ali nizov.


7. Primerjajte dva stolpca in preštejte ujemanja ali razliko

Spodaj je nabor podatkov primer za primerjavo in štetje ujemanj ali razlik.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

7.1 Primerjajte dva stolpca in štejte ujemanja (z uporabo formule SUMPRODUCT)


Formula SUMPRODUCT lahko hitro prešteje zadetke v dveh stolpcih.

=SUMPRODUCT(--(ISNUMBER(MATCH(B2:B8,C2:C8,0))))

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite ključ, da dobite rezultat.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Formula šteje celice brez velikih in malih črk.

7.2 Primerjajte dva stolpca in preštejte ujemanja ali razlike (s priročnim orodjem)


Če želite prešteti ujemanja ali razlike med dvema stolpcema, je priročno orodje - Izberite Enake in različne celice.

po brezplačna namestitev Kutools za Excel, naredite spodaj:

1. klik Kutools > Izberite > Izberite Enake in različne celice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Izberite Enake in razlike celice v pogovornem oknu izberite dva obsega stolpcev v Poiščite vrednosti v in Glede na ločeno, nato izberite Vsaka vrstica, in izberite Enake vrednosti or Različne vrednote možnost, kot jo potrebujete.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik Ok. Pojavi se pogovorno okno, ki vam pove, koliko izbranih ali različnih celic je izbranih.

Ujemajoče se celice
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Različne celice
doc primerjaj stolpce 1.1 1


8. Primerjajte dva stolpca z nadomestnim znakom

Recimo, da je tukaj seznam podatkov v stolpcu B in želite prešteti celice, ki vsebujejo "Apple" ali "Candy" v stolpcu D, kot je prikazano spodaj:
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

Če želite prešteti, ali celica vsebuje eno ali več vrednosti, lahko za rešitev te težave uporabite formulo z nadomestnimi znaki.

=SUM(COUNTIF(B2,"*" & $D$2:$D$3 & "*"))

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Shift + Ctrl + Enter tipko, da dobite prvo preverjanje, nato povlecite ročico za samodejno izpolnjevanje navzdol do celice F8.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Zdaj, če povezana celica vsebuje eno ali več vrednosti v stolpcu D, rezultat prikaže številko, večjo od 0, če ne vsebuje nobene vrednosti v stolpcu D, vrne 0.

Če želite prešteti skupno število celic, ki vsebujejo vrednosti v stolpcu D, uporabite formulo spodaj v celici F8:
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

1. Formulo lahko uporabite tudi za štetje, ali celica vsebuje vrednosti v drugem stolpcu

=SUMPRODUCT(COUNTIF(B2,"*" &$D$2:$D$3& "*"))

Ta formula mora samo pritisniti Vnesite in nato povlecite ročico za samodejno polnjenje.

2. V formulah je * nadomestni znak, ki označuje kateri koli znak ali niz.


9. Izbrišite razlike ali ujemanja

Če želite izbrisati razlike ali ujemanja po primerjavi dveh stolpcev, kot je prikazano spodaj:
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

S formulo lahko najprej poiščete razliko ali se ujema:

=IF(ISERROR(MATCH(B2,$D$2:$D$8,0)),"Difference","Match")

doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko in povlecite ročico za samodejno polnjenje navzdol do celice D8.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Nato uporabite filter značilnost Excel za filtriranje razlik ali ujemanja vrednosti.

Izberite stolpec s formulo in kliknite datum > filter.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Nato se v stolpcu C prikaže gumb za filter, kliknite gumb za filter, da razširite spustni meni in izberite Razlika or Stave kot rabiš. Nato kliknite OK končati.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Zdaj so bile izločene samo razlike ali ujemanja. Lahko jih izberete in pritisnete Brisanje tipko, da jih odstranite.
doc primerjaj stolpce 1.1 1doc primerjaj stolpce 1.1 1

Zdaj kliknite datum > filter spet za čiščenje filtra.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Odstranite stolpec s formulo, če ga ne potrebujete več.
doc primerjaj stolpce 1.1 1


10. Primerjajte dva stolpca in izračunajte odstotno spremembo med

Obstajata dva stolpca, v enem so prvotne cene, v drugem pa prodajne cene. Zdaj ta del uvaja formulo za primerjavo teh dveh stolpcev in nato izračun odstotne spremembe med obema stolpcema.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

Spodnjo formulo lahko uporabite za ugotavljanje odstotne spremembe med obema cenama v isti vrstici.

=(C2-B2)/B2

 doc primerjaj stolpce 1.1 1

Pritisnite Vnesite tipko, da dobite številko, nato povlecite ročico za samodejno polnjenje navzdol do celice D7.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Nato rezultat formule oblikujte v odstotkih. Izberite rezultate in kliknite Domov in pojdite na Število skupino, ki jo želite klikniti Odstotni slog.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Rezultati formule so bili oblikovani v odstotkih.
doc primerjaj stolpce 1.1 1


11. Primerjaj dva obsega

Zdaj veste, kako lahko po branju zgornjih metod primerjate dva stolpca. V nekaterih primerih boste morda želeli primerjati dva obsega (dve vrsti z več stolpci). Z zgornjimi metodami (formule ali pogojno oblikovanje) jih lahko primerjate stolpec za stolpcem, vendar tukaj predstavljamo priročno orodje - Kutools za Excel lahko to delo v različnih primerih hitro reši s formulo brez.

doc vzorecKliknite za prenos vzorčne datoteke

11.1 Primerjaj dva obsega po celicah


Tukaj sta dva obsega, ki ju je treba primerjati po celicah, lahko uporabite Izberite Enake in različne celice pripomoček Kutools za Excel, da to reši.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

po brezplačna namestitev Kutools za Excel, naredite spodaj:

1. klik Kutools > Izberite > Izberite Enake in različne celice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V popping Izberite Enake in različne celice pogovorno okno, naredite spodaj:

1) V Poiščite vrednosti v v razdelku izberite obseg, za katerega želite po primerjanju dveh obsegov ugotoviti ujemanja ali razlike.

2) V Glede na v razdelku izberite drug obseg, ki se uporablja za primerjani obseg.

3) V Na podlagi oddelek, izberite Enotna celica.

4) Nato v Najdi v razdelku izberite vrsto celic, ki jih želite izbrati ali poudariti.

5) V Obdelava rezultatov v razdelku lahko celice označite z barvo ozadja zapolnitve ali barvo pisave; če ne želite poudarjati, ne označite potrditvenih polj.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik Ok. Pojavi se pogovorno okno in opozori, koliko celic / vrstic je bilo izbranih, kliknite OK da ga zaprete. Zdaj so izbrane in poudarjene celice, ki se razlikujejo od tistih v drugem obsegu.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Poudarjanje istih vrednosti
doc primerjaj stolpce 1.1 1

Opomba

Če želite primerjati dva obsega po vrsticah, lahko uporabite tudi Izberite Enake in različne celice v tem primeru izberite Vsaka vrstica možnost.
doc primerjaj stolpce 1.1 1doc primerjaj stolpce 1.1 1

11.2 Primerjaj dva obsega, če so podatki v istem vrstnem redu


Če želite primerjati dva obsega po vrsticah, se Funkcija Primerjaj celice Kutools za Excel vam lahko pomaga.

po brezplačna namestitev Kutools za Excel, naredite spodaj:

Recimo, da je obseg F2: H7 model, zdaj želite ugotoviti, ali so podatki v območju B2: D7 v pravem vrstnem redu glede na obseg F2: H7.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

1. klik Kutools > Primerjaj celice.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

2. V Ljubljani Primerjaj celice pogovorno okno, nastavite kot spodaj:

1) Izberite dva obsega v Poiščite vrednosti v in Glede na škatle posebej.

2) Izberite vrsto celice, ki jo želite označiti v Najdi oddelek.

3) Izberite vrsto poudarjanja v Obdelava rezultatov oddelek.
doc primerjaj stolpce 1.1 1

3. klik Ok. Pojavi se pogovorno okno in opozori, koliko celic je bilo izbranih, kliknite OK da ga zaprete. Zdaj so izbrane in poudarjene celice, ki se razlikujejo od tistih v drugem obsegu.
doc primerjaj stolpce 1.1 1


Morda vas zanima tudi

Primerjajte datume, večje od drugega datuma v Excelu
Ponuja formule in priročno orodje za primerjavo dveh datumov in ugotavljanje, ali sta datuma večja od drugega.

Primerjajte dva lista skupaj
V tem članku vam lahko pomaga hitro primerjati dva lista, da najdete ujemanja in razlike.

Vlookup za primerjavo dveh seznamov v ločenih delovnih listih
Tu bomo predstavili funkcijo VLOOKUP za primerjavo dveh seznamov na različnih dveh listih.

Poiščite, označite, filtrirajte, preštejte, izbrišite dvojnike v Excelu
To je dolga in podrobna vadnica, ki ponuja veliko različnih metod za iskanje, poudarjanje, filtriranje, štetje in brisanje dvojnikov. • Vrstica Super Formula (enostavno urejanje več vrstic besedila in formule); Bralna postavitev (enostavno branje in urejanje velikega števila celic); Prilepite v filtrirani obseg...
 • Združi celice / vrstice / stolpce in vodenje podatkov; Vsebina razdeljenih celic; Združite podvojene vrstice in vsoto / povprečje... prepreči podvojene celice; Primerjaj obsege...
 • Izberite Duplicate ali Unique Vrstice; Izberite prazne vrstice (vse celice so prazne); Super Find in Fuzzy Find v mnogih delovnih zvezkih; Naključna izbira ...
 • Natančna kopija Več celic brez spreminjanja sklica formule; Samodejno ustvarjanje referenc na več listov; Vstavi oznake, Potrditvena polja in še več ...
 • Priljubljene in hitro vstavite formule, Obsegi, grafikoni in slike; Šifriraj celice z geslom; Ustvari poštni seznam in pošiljanje e-pošte ...
 • Izvleček besedila, Dodaj besedilo, Odstrani po položaju, Odstrani presledek; Ustvari in natisni vmesne seštevke strani Pretvarjanje med vsebino celic in komentarji...
 • Super filter (shranite in uporabite sheme filtrov za druge liste); Napredno razvrščanje glede na mesec / teden / dan, pogostost in drugo; Poseben filter s krepko, ležeče ...
 • Združite delovne zvezke in delovne liste; Spoji tabele na podlagi ključnih stolpcev; Razdelite podatke na več listov; Paketna pretvorba xls, xlsx in PDF...
 • Razvrščanje vrtilne tabele po številka tedna, dan v tednu in še več ... Prikaži odklenjene, zaklenjene celice po različnih barvah; Označite celice s formulo / imenom...
zavihek kte 201905
 • Omogočite urejanje in branje z zavihki v Wordu, Excelu, PowerPointu, Publisher, Access, Visio in Project.
 • Odprite in ustvarite več dokumentov v novih zavihkih istega okna in ne v novih oknih.
 • Poveča vašo produktivnost za 50%in vsak dan zmanjša na stotine klikov miške za vas!
dno pisarniške mize
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.