Preskoči na glavno vsebino

Kako izvoziti e-pošto iz več map / podmap v Excel v Outlooku?

Avtor: Kelly Zadnja sprememba: 2016-10-24

Pri izvozu mape s čarovnikom za uvoz in izvoz v Outlooku ne podpira datoteke Vključi podmape možnost, če mapo izvozite v datoteko CSV. Izvažanje vsake mape v datoteko CSV in nato ročno pretvorbo v Excelov delovni zvezek bo precej zamudno in dolgočasno. Tu bo ta članek predstavil VBA za hiter izvoz več map in podmap v Excelove delovne zvezke.

Izvozite več e-poštnih sporočil iz več map / podmap v Excel z VBA

Zavihek Office – omogočite urejanje in brskanje z zavihki v Microsoft Officeu, kar olajša delo
Kutools za Outlook – izboljšajte Outlook s 100+ naprednimi funkcijami za vrhunsko učinkovitost
Izboljšajte svoj Outlook 2021 - 2010 ali Outlook 365 s temi naprednimi funkcijami. Uživajte v obsežnem 60-dnevnem brezplačnem preizkusu in izboljšajte svojo e-poštno izkušnjo!

puščica modri desni mehurček Izvozite več e-poštnih sporočil iz več map / podmap v Excel z VBA

Sledite spodnjim korakom za izvoz e-pošte iz več map ali podmap v Excelove delovne zvezke z VBA v Outlooku.

1. Pritisnite druga + F11 za odpiranje okna Microsoft Visual Basic for Applications.

2. klik Vstavi > Moduliin nato prilepite pod kodo VBA v novo okno modula.

VBA: izvozite e-pošto iz več map in podmap v Excel

Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()
ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"
ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"
MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME
End Sub
Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)
Dim      olkMsg As Object
Dim olkFld As Object
Dim excApp As Object
Dim excWkb As Object
Dim excWks As Object
Dim intRow As Integer
Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then
If strFolderPath <> "" Then
Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)
If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then
intVersion = GetOutlookVersion()
Set excApp = CreateObject("Excel.Application")
Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()
Set excWks = excWkb.ActiveSheet
'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
intRow = intRow + 1
End If
Next
Set olkMsg = Nothing
excWkb.SaveAs strFilename
excWkb.Close
Else
MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If

Set olkMsg = Nothing
Set olkFld = Nothing
Set excWks = Nothing
Set excWkb = Nothing
Set excApp = Nothing
End Sub

Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder
Dim arrFolders As Variant
Dim varFolder As Variant
Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next
If strFolderPath = "" Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Else
Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"
strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)
Loop
arrFolders = Split(strFolderPath, "\")
For Each varFolder In arrFolders
Select Case bolBeyondRoot
Case False
Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)
bolBeyondRoot = True
Case True
Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)
End Select
If Err.Number <> 0 Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Exit For
End If
Next
End If
On Error GoTo 0
End Function

Function GetSMTPAddress(Item As Outlook.MailItem, intOutlookVersion As Integer) As String
Dim olkSnd As Outlook.AddressEntry
Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next
Select Case intOutlookVersion
Case Is < 14
If Item.SenderEmailType = "EX" Then
GetSMTPAddress = SMTPEX(Item)
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
Case Else
Set olkSnd = Item.Sender
If olkSnd.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
Set olkEnt = olkSnd.GetExchangeUser
GetSMTPAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
End Select
On Error GoTo 0
Set olkPrp = Nothing
Set olkSnd = Nothing
Set olkEnt = Nothing
End Function

Function GetOutlookVersion() As Integer
Dim arrVer As Variant
arrVer = Split(Outlook.Version, ".")
GetOutlookVersion = arrVer(0)
End Function

Function SMTPEX(olkMsg As Outlook.MailItem) As String
Dim olkPA As Outlook.propertyAccessor
On Error Resume Next
Set olkPA = olkMsg.propertyAccessor
SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")
On Error GoTo 0
Set olkPA = Nothing
End Function

3. Po potrebi prilagodite zgornjo kodo VBA.

(1) Zamenjajte path_folder_path v zgornji kodi s potjo do mape do ciljne mape boste izvožene delovne zvezke shranili, na primer C: \ Users \ DT168 \ Documents \ TEST.
(2) Zamenjajte your_email_accouny \ folder \ subfolder_1 in your_email_accouny \ folder \ subfolder_2 v zgornji kodi s potmi map v podmape v Outlooku, na primer \Prejeto\A in \Prejeto\B

4. Pritisnite F5 ali kliknite Run za zagon tega VBA. In nato kliknite OK v pojavnem pogovornem oknu Izvozi mape Outlook v Excel. Oglejte si posnetek zaslona:

Zdaj se e-poštna sporočila iz vseh določenih podmap ali map v zgornji kodi VBA izvozijo in shranijo v Excelove delovne zvezke.


puščica modri desni mehurčekPovezani članki


Najboljša pisarniška orodja za produktivnost

Kutools za Outlook - Več kot 100 zmogljivih funkcij za nadgradnjo vašega Outlooka

🤖 AI poštni pomočnik: Takojšnja profesionalna e-poštna sporočila z umetno inteligenco – z enim klikom do genialnih odgovorov, popoln ton, večjezično znanje. Preoblikujte pošiljanje e-pošte brez napora! ...

📧 Avtomatizacija e-pošte: Odsoten (na voljo za POP in IMAP)  /  Načrtujte pošiljanje e-pošte  /  Samodejna CC/BCC po pravilih pri pošiljanju e-pošte  /  Samodejno naprej (napredna pravila)   /  Samodejno dodaj pozdrav   /  E-poštna sporočila več prejemnikov samodejno razdeli na posamezna sporočila ...

📨 Email upravljanje: Enostaven priklic e-pošte  /  Blokiraj prevarantska e-poštna sporočila glede na teme in druge  /  Izbriši podvojena e-poštna sporočila  /  napredno iskanje  /  Združite mape ...

📁 Priloge ProShrani paket  /  Batch Detach  /  Paketno stiskanje  /  Samodejno shranite   /  Samodejno loči  /  Samodejno stiskanje ...

🌟 Vmesnik Magic: 😊Več lepih in kul emojijev   /  Povečajte Outlookovo produktivnost s pogledi z zavihki  /  Minimizirajte Outlook, namesto da bi ga zaprli ...

???? Čudeži z enim klikom: Odgovori vsem z dohodnimi prilogami  /   E-poštna sporočila proti lažnemu predstavljanju  /  🕘Pokaži pošiljateljev časovni pas ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Stiki in koledar: Paketno dodajanje stikov iz izbranih e-poštnih sporočil  /  Razdelite skupino stikov na posamezne skupine  /  Odstranite opomnike za rojstni dan ...

Over 100 Lastnosti Čakajte na svoje raziskovanje! Kliknite tukaj, če želite odkriti več.

 

 

Comments (10)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I run this macro but keep getting compile error:

User=defined type not defined

On line 62 " Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder "

I have already specified the path as follows:

ExportToExcel "C:\Users\kudus\Documents\MailExportTest\f1\A.xlsx", "\Inbox\Black Hat Webcast"
ExportToExcel "C:\Users\\Documekudus\Documents\MailExportTest\f2\B.xlsx", "\Inbox\CPD\Kaplan Training"

I'm using Outlook 2016 in case that's needed
This comment was minimized by the moderator on the site
I fixed it. From the visual basic window, go to Tools Reference - and the box for "Microsoft Outlook 16.0 Object Library"

This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I just ran this Macro which works fine.
I understand that in the expressions
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)

the olkMsg.* and GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion) extract stuff from Outlook.

What is the argument to use to get the Address the mail was sent to?

When Using the Export Wizard of Outlook, it is possible to export this address, so I assume it would be possible to do it through this Macro (with some modification).
Can somebody help?

Regards
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Hopefully someone can help me out here, I have virtually no knowledge of VB but have managed to get this script working for me so far.

However I have around 1500 folders and subfolders under my inbox in total and I would really like a simple script to export all of the email address that I have sent to with the subject line and date on separate columns in Excel.

I have searched for days, and tried many different sites but cannot get any code to work other than this one.


Is what I am asking for even possible? If so is there anyone out there kind and clever enough to help me out whit the script I need?
I presume it has something to do with this part:


Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub


Thanks in advanced
This comment was minimized by the moderator on the site
hello dear, every thing working well many thanks but the body is not exported, how can i export email body too, the excel file has just (Subject, Received, and Sender), if you can update me with it will solve a huge matter in my business many thanks again
This comment was minimized by the moderator on the site
In the ExporttoExcel sub you can add the body

'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
intRow = intRow + 1
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Montaser,
The VBA script runs based on Outlook’s Export feature which doesn’t support exporting message content when bulk exporting emails from a mail folder. Therefore, this VBA script cannot export message content too.
This comment was minimized by the moderator on the site
this works great, but is there a way to add the info for not just the 4 fields above but all that Outlook export to PST give? Subject    Body    From: (Name)    From: (Address)    From: (Type)    To: (Name)    To: (Address)    To: (Type)    CC: (Name)    CC: (Address)    CC: (Type)    BCC: (Name)    BCC: (Address)    BCC: (Type)    Billing Information    Categories    Importance    Mileage    Sensitivity

I tried adding "Importance" and it works, but I would appreciate if someone could provide the code for the other fields. thank you!!
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
.Cells(1, 5) = "Importance"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
excWks.Cells(intRow, 5) = olkMsg.Importance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please check the code below to your needs:
Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub

Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)

Dim olkMsg As Object

Dim olkFld As Object

Dim excApp As Object

Dim excWkb As Object

Dim excWks As Object

Dim intRow As Integer

Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then

If strFolderPath <> "" Then

Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)

If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then

intVersion = GetOutlookVersion()

Set excApp = CreateObject("Excel.Application")

Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()

Set excWks = excWkb.ActiveSheet

'Write Excel Column Headers

With excWks

.Cells(1, 1) = "Subject"

.Cells(1, 2) = "Body"

.Cells(1, 3) = "Received"

.Cells(1, 4) = "From: (Name)"

.Cells(1, 5) = "From: (Address)"

.Cells(1, 6) = "From: (Type)"

.Cells(1, 7) = "To: (Name)"

.Cells(1, 8) = "To: (Address)"

.Cells(1, 9) = "To: (Type)"

.Cells(1, 10) = "CC: (Name)"

.Cells(1, 11) = "CC: (Address)"

.Cells(1, 12) = "CC: (Type)"

.Cells(1, 13) = "BCC: (Name)"

.Cells(1, 14) = "BCC: (Address)"

.Cells(1, 15) = "BCC: (Type)"

.Cells(1, 16) = "Billing Information"

.Cells(1, 17) = "Categories"

.Cells(1, 18) = "Importance"

.Cells(1, 19) = "Mileage"

.Cells(1, 20) = "Sensitivity"

End With

intRow = 2

For Each olkMsg In olkFld.Items

'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.

If olkMsg.Class = olMail Then

'Add a row for each field in the message you want to export

excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject

excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.Body

excWks.Cells(intRow, 3) = olkMsg.ReceivedTime

excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.SenderName

excWks.Cells(intRow, 5) = GetAddress(olkMsg.Sender, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 6) = olkMsg.Sender.Type

excWks.Cells(intRow, 7) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 8) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 9) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 10) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 11) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 12) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 13) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 14) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 15) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 16) = olkMsg.BillingInformation

excWks.Cells(intRow, 17) = olkMsg.Categories

excWks.Cells(intRow, 18) = olkMsg.Importance

excWks.Cells(intRow, 19) = olkMsg.Mileage

excWks.Cells(intRow, 20) = olkMsg.Sensitivity

intRow = intRow + 1

End If

Next

Set olkMsg = Nothing

excWkb.SaveAs strFilename

excWkb.Close

Else

MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End IfSet olkMsg = Nothing

Set olkFld = Nothing

Set excWks = Nothing

Set excWkb = Nothing

Set excApp = Nothing

End SubPublic Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder

Dim arrFolders As Variant

Dim varFolder As Variant

Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next

If strFolderPath = "" Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Else

Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"

strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)

Loop

arrFolders = Split(strFolderPath, "\")

For Each varFolder In arrFolders

Select Case bolBeyondRoot

Case False

Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)

bolBeyondRoot = True

Case True

Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)

End Select

If Err.Number <> 0 Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Exit For

End If

Next

End If

On Error GoTo 0

End FunctionFunction GetOutlookVersion() As Integer

Dim arrVer As Variant

arrVer = Split(Outlook.Version, ".")

GetOutlookVersion = arrVer(0)

End FunctionFunction SMTPEX(Entry As AddressEntry) As String

Dim olkPA As Outlook.PropertyAccessor

On Error Resume Next

Set olkPA = Entry.PropertyAccessor

SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")

On Error GoTo 0

Set olkPA = Nothing

End FunctionFunction GetAddress(Entry As AddressEntry, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next

Select Case intOutlookVersion

Case Is < 14

If Entry.Type = "EX" Then

GetAddress = SMTPEX(Entry)

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

Case Else

If Entry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then

Set olkEnt = Entry.GetExchangeUser

GetAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

End Select

On Error GoTo 0

Set olkEnt = Nothing

End FunctionFunction GetRecipientsName(Item As MailItem, rcpType As Integer, Ret As Integer, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim xRcp As Recipient

Dim xNames As String

xNames = ""

For Each xRcp In Item.Recipients

If xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

End If

Next

GetRecipientsName = xNames

End Function
Hope this works for you.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I get this to automatically recurse into subfolders?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations