Preskoči na glavno vsebino

Nasveti za Excel: Izračun in formule> Matematične funkcije

Funkcija ABS

Kako izračunati absolutno razliko med dvema vrednostma / časoma v Excelu?

Kako dobiti nasprotje vrednosti ABS v Excelu?

Funkcija SQRT

Kako hitro izračunati kvadratni koren vrednosti v Excelu?

Funkcija SUMIF

Kako sumiti, da je sosednja celica enaka, prazna ali vsebuje besedilo v Excelu?

Kako sumif na podlagi delnega ujemanja v Excelu?

Kako sešteti vrednosti celic med dvema datumoma v Googlovih listih?

Kako se celice sumif začnejo z določeno številko ali besedilom v Excelu?

Kako sumif celice, če vsebuje del besedilnega niza v listih Goolge?

Kako sumiti celice, ki niso enake določeni vrednosti v Excelu?

Kako je sumni datum manjši / večji kot danes v Excelu?

Kako sumif s 3d sklicem sešteti na zavihkih na podlagi meril v Excelu?

Kako sumif z več merili v enem stolpcu?

Kako sumif s številkami, shranjenimi kot besedilo v Excelu?

Kako sumif z enim ali več merili v Excelu?

Funkcija SUMPRODUCT

Kako pomnožiti dva stolpca in nato vsoto v Excelu?

Kako hitro izračunati kvadratni koren vrednosti v Excelu?