Preskoči na glavno vsebino

Nasveti za Excel: Izračun in formule> Matematične funkcije

Funkcija SUM

Vsota po listih

Kako ustvariti 3D sklic za seštevanje istega obsega na več listih v Excelu?

Kako sešteti isto celico na več listih v Excelu?

Kako sešteti vrednosti v istem stolpcu na več listih?

Kako strniti podatke iz delovnih listov / delovnih zvezkov v en delovni list?

Kako pregledati več listov in sešteti rezultate v Excelu?

Vsota brez celic

Kako izključiti celice v stolpcu iz vsote v Excelu?

Kako hitro sešteti celice stolpca, če prezremo # N / A napake v Excelu?

Kako na hitro sešteti vse druge ali n-to vrstico / stolpec v Excelu?

Kako sešteti celoten stolpec, razen glave / prve vrstice v Excelu?

Kako sešteti vsakih n vrstic navzdol v Excelu?

Kako sešteti obseg celic, ki ignorirajo napake v Excelu?

Kako sešteti vrednosti brez ali izključiti vmesne seštevke v Excelu?

Kako sešteti vrednosti brez ali z n / a v Excelu?

Vsota do izpolnitve pogoja

Kako sešteti stolpec, dokler ni izpolnjen pogoj v sosednjem stolpcu v Excelu?

Kako sešteti vrednosti celic v stolpcu, dokler ni dosežena prazna celica?

Kako sešteti vrednosti stolpcev do naslednje prazne celice v Excelu?

Kako seštevati števila, dokler v sosednji celici v Excelu ne dosežemo določene vrednosti?

Vsota samo vidne celice

Kako šteti / seštevati celice na podlagi filtra z merili v Excelu?

Kako hitro sešteti vrednosti brez skritega stolpca v Excelu?

Kako v Excelu sešteti samo filtrirane ali vidne celice?

Vsota z merili

Kako šteti / seštevati celice na podlagi barv pisave v Excelu?

Kako v Excelu šteti / seštevati neparna / soda števila ali vrstice?

Kako v Excelu šteti / seštevati samo pozitivna ali negativna števila?

Kako šteti / seštevati prečrtane celice v Excelu?

Kako šteti in seštevati celice glede na barvo ozadja v Excelu?

Kako šteti ali seštevati celice glede na barvo celic v Googlovem listu?

Kako šteti / seštevati celice po barvah s pogojnim oblikovanjem v Excelu?

Kako šteti / seštevati celice, večje od števila, vendar manjše od njih?

Kako hitro v Excelu povzeti urne podatke na dnevni?

Kako povzeti / povprečno prezreti negativne vrednosti v Excelu?

Kako seštevati / šteti krepke številke v obsegu celic v Excelu?

Kako seštevati / šteti označena potrditvena polja v Excelu?

Kako seštevati na podlagi kriterijev stolpcev in vrstic v Excelu?

Kako sešteti celice, če je ustrezen niz v določeni dolžini?

Kako sešteti celice, ko se vrednost spremeni v drugem stolpcu?

Kako sešteti ustrezne vrednosti z istim datumom v Excelu?

Kako v Excelu sešteti podatke po delovnem dnevu / mesecu / četrtletju / letu?

Kako sešteti več stolpcev na podlagi posameznih meril v Excelu?

Kako sešteti številke v oklepajih samo v Excelu?

Kako sešteti številke zadnjih 7 ali 30 dni, vključno z DANES v Excelu?

Kako v Excelu sešteti samo cele številke?

Kako sešteti ali povprečiti vrednosti, če so datumi v sosednjih celicah enaki določenemu mesecu v Excelu?

Kako sešteti vrednosti na podlagi meril v drugem stolpcu v Excelu?

Kako v Excelu sešteti vrednosti glede na mesec in leto?

Kako sešteti vrednosti na podlagi izbire spustnega seznama v Excelu?

Kako sešteti vrednosti na podlagi besedilnih meril v Excelu?

Kako sešteti vrednosti med dvema datumoma v Excelu?

Kako sešteti vrednosti po skupinah v Excelu?

Kako uporabiti HLOOKUP za seštevanje obsega vrednosti v Excelu?

Kako uporabiti vlookup in vsoto v Excelu?

Kako pregledati več listov in sešteti rezultate v Excelu?

drugi

Kako samodejno sešteti več vrstic / stolpcev / delovnih listov v Excelu?

Kako izračunati kumulativno vsoto / tekočo vsoto stolpca v Excelu?

Kako izračunati skupno / povprečno število v Excelu?

Kako pravilno seštevati števila z enotami v obsegu v Excelu?

Kako nadaljevati skupno izvajanje v eni ali posamezni celici v Excelu?

Kako hitro povzemati podatke za vsak stolpec v Excelu?

Kako zaokrožiti in nato sešteti vrednosti z eno formulo v Excelu?

Kako zaokrožiti vrednosti pred seštevanjem v Excelu?

Kako sešteti določeno vrstico ali stolpec v imenovanem obsegu v Excelu?

Kako v Excelu sešteti vse številke v številki?

Kako sešteti vrednosti celic z velikimi in malimi črkami v Excelu?

Kako v Excelu sešteti celice z besedilom in številkami?

Kako sešteti diagonalo obsega v Excelu?

Kako sešteti prvo številko vsake celice samo v Excelu?

Kako sešteti največje ali najmanjše 3 vrednosti na seznamu Excela?

Kako v Excelovem delovnem listu sešteti števila od 1 do n?

Kako sešteti številke ne glede na znak v Excelu?

Kako sešteti številke z vejicami v eni celici Excel?

Kako seštevati ali dodajati številke v eno celico v Excelu?

Kako sešteti ali povprečiti edinstvene vrednosti samo v Excelu?

Kako sešteti ali prešteti prvih n vrednosti v Excelovem stolpcu ali vrstici?

Kako sešteti absolutne vrednosti v Excelu?

Kako v Excelu sešteti čas in obliko kot ure, minute ali sekunde?

Kako povzeti vrednosti iz besedilnih polj?