Preskoči na glavno vsebino

Nasveti za Excel: Podatki> Preverjanje podatkov

Dovoli samo tipkanje

Kako dovoliti samo obliko datuma v določenih celicah?

Kako dovoliti vnos samo številk v besedilno polje?

Kako dovoliti vnos samo da ali ne v Excelu?

Kako uporabiti preverjanje veljavnosti podatkov za vsiljevanje oblike telefonske številke v Excelu?

Kako preveriti veljavnost podatkov na datum tekočega leta na Excelovem delovnem listu?

Kako preveriti veljavnost podatkov, da se omogoči datum, ki je daljši od danes ali določen datum v Excelu?

Kako vsiliti velik vnos besedila v besedilno polje?

Kako omejiti vnos celice na številsko vrednost ali seznam v Excelu?

Kako omejiti dolžino znakov v celici v Excelu?

Kako omejiti vnos časovnega obdobja v stolpcu Excel?

Kako dovoliti vnos samo alfanumeričnih znakov v Excelu?

Kako dovoliti samo vnos ali vnos določenih vrednosti v Excelu?

Kako v Excelu dovoliti samo negativne številke?

Kako omejiti vnos / vnos vrednosti v celico na podlagi druge vrednosti celice v Excelu?

Kako uporabiti preverjanje veljavnosti podatkov za vsiljevanje odstotka v celicah Excel?

Kako s preverjanjem podatkov omejiti število števk med tipkanjem v Excelu?

Kako s preverjanjem veljavnosti podatkov omogočiti samo številko SSN, vneseno v Excelu?

Kako preveriti, ali celice sprejemajo samo naslove IP v Excelu?

Kako preveriti e-poštne naslove v stolpcu delovnega lista?

Kako preveriti veljavnost podatkov na datum tekočega leta na Excelovem delovnem listu?

Kako preveriti veljavnost podatkov, da se omogoči datum, ki je daljši od danes ali določen datum v Excelu?

Prepreči tipkanje

Kako dovoliti samo edinstvene vrednosti v Excelu?

Kako odpreti opozorilo, če je dvojnik vnesen v Excelov stolpec?

Kako odpreti opozorilo, če je dvojnik vnesen v Excelov stolpec?

Kako preprečiti prazne ali manjkajoče vnose v celicah v Excelu?

Kako preprečiti vnos podatkov v določene celice delovnega lista v Excelu?

Kako preprečiti podvojene vnose v stolpcu v Excelu?

Kako preprečiti vnos dvojnikov v Googlove liste?

Kako preprečiti vnos vrednosti s presledki v Excelu?

Kako preprečiti vnos malih črk v Excelovem izboru?

Kako preprečiti shranjevanje, če je določena celica v Excelu prazna?

Kako preprečiti vnos posebnih znakov v Excelu?

Kako s preverjanjem podatkov preprečiti prazne celice v stolpcu Excel?