Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Oznake e-pošte - zastave, stopnja pomembnosti, stopnja občutljivosti in kategorije

V Outlooku lahko za prejeta e-poštna sporočila enostavno dodamo zastavice, barvne kategorije, označimo stanje pomembnosti, stopnje občutljivosti itd. Podobno lahko te lastnosti dodamo tudi za novo sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje e-pošte. V tej vadnici boste našli navodila za enostavno urejanje e-poštnih sporočil v Outlooku.

Kazalo vsebine

Opombe: Metode, predstavljene na tej strani, veljajo za namizni program Microsoft Outlook 2019 v sistemu Windows 10. In navodila se lahko bistveno ali nekoliko razlikujejo glede na različico Microsoft Outlooka in okolja Windows.


1. Dodajte e-pošto zastavico ali opomnik

1.1 Pred pošiljanjem v eno e-poštno sporočilo dodajte zastavico ali opomnik

Ko sestavljamo / odgovarjamo / posredujemo e-poštno sporočilo v oknu s sporočilom, lahko e-poštnemu sporočilu enostavno dodamo sledilne zastavice, zastavice po meri ali opomnik.

1.1.1 Pred pošiljanjem v eno e-poštno sporočilo dodajte zastavico za spremljanje

V novem oknu za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil kliknite Sporočilo > Nadaljujin nato v spustnem meniju po potrebi izberite zastavico.

Potem boste videli, da so nad glavo sporočila dodane informacije o zastavi, kot je prikazano spodaj:

nasveti:
(1) Če je sporočilo za odgovor / posredovanje vdelano v bralno podokno, morate klikniti gumb Pojavi, da se v oknu s sporočilom prikaže sporočilo za odgovor / posredovanje.

(2) Potem ko pošljete to e-poštno sporočilo, zastavico za nadaljnje ukrepe  bo samodejno prikazan poleg poslanega e-poštnega sporočila na seznamu sporočil, poslano e-poštno sporočilo pa bo samodejno dodano tudi na seznam opravkov.

(3) Tovrstne nadaljnje zastavice delujejo samo v Outlooku pošiljateljev. Prejemniki ne bodo dobili nadaljnjih zastavic.

1.1.2 Pred pošiljanjem v eno e-poštno sporočilo dodajte zastavico ali opomnik po meri

Če morate trenutni e-pošti za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje dodati zastavico ali opomnik po meri, lahko storite naslednje:

1. V novem oknu za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil kliknite Sporočilo > Nadaljuj > po meri or Dodaj opomnik kot jo potrebujete.

Opombe: Če je sporočilo za odgovor / posredovanje vdelano v bralno podokno, morate klikniti Pojavi se gumb, da se v oknu s sporočilom najprej prikaže sporočilo, ki odgovarja / posreduje.

2. V pogovornem oknu po meri pojdite na Zastavi zame in naredite naslednje:
(1) Vtipkajte označeno besedilo v Označi z škatla;
(2) Po potrebi navedite datum začetka in rok zapadlosti;
(3) Če želite e-poštnemu sporočilu dodati opomnik, označite Opomnik in določite datum in čas opomnika, kot ju potrebujete.

3. kliknite OK gumb.

4. Sestavite in pošljite e-pošto.

1.2 Samodejno označi vso odhodno e-pošto

Če morate samodejno označiti vsa odhodna e-poštna sporočila, lahko ustvarite pravilo, da ga dosežete.

1. V pogledu pošte kliknite Home > Pravila > Upravljanje pravil in opozoril.

2. V pogovornem oknu Pravila in opozorila kliknite Novo pravilo pod E-poštna pravila tab.

3. V čarovniku za pravila kliknite, da označite Uporabi pravilo za sporočila, ki jih pošiljamIn kliknite na Naslednji gumb.

4. V drugem čarovniku za pravila ne preverite nobenih pogojev in kliknite Naslednji neposredno. Nato v pogovornem oknu Microsoft Outlook kliknite Da nadaljevati.

Opombe: Če želite dodati zastavice samo za e-poštna sporočila, ki izpolnjujejo določene pogoje, lahko označite določene možnosti in določite pogoje ter nato kliknete Naslednji gumb.

5. V tretjem čarovniku za pravila:
(1) Označite sporočilo zastavice za ukrepanje v nekaj dneh možnost v korak 1 odsek;
(2) Kliknite podčrtano besedilo v nekaj dneh v korak 2 odsek;
(3) V pojavnem pogovornem oknu z zastavico sporočila določite označeno besedilo in trajanje opomnika, kot ga potrebujete, in kliknite OK;
(4) Zdaj se vrne v čarovnik za pravila in klikne Naslednji.

6. V četrtem čarovniku za pravila kliknite Naslednji neposredno.

nasveti: Tu lahko nastavimo izjeme za zagon tega pravila. Po potrebi določite izjeme glede pravil, kot jih potrebujete.

7. V zadnjem čarovniku za pravila poimenujte pravilo, določite tekoče možnosti pravila in kliknite Konec gumb.

Včasih se pojavi opozorilno pogovorno okno Microsoft Outlook, kliknite OK , da ga zaprete.

8. Nato se vrnemo v pogovorno okno Pravila in opozorila, kliknemo OK da ga zaprete.

Od zdaj naprej bodo vsa odhodna e-poštna sporočila samodejno označena.

Opombe:
(1) Če zapremo Outlook, pravilo ne bo označevalo odhodnih e-poštnih sporočil.
(2) Pravilo bo dodalo zastavico samo za poslani element v Outlookovem pošiljatelju, prejemniki pa ne bodo dobili informacij o zastavi.


2. Nastavite pomembne ravni za e-pošto

2.1 Označite eno e-pošto kot pomembno

Ko sestavljate novo e-poštno sporočilo ali odgovarjate / posredujete e-poštno sporočilo v Outlooku, lahko dodate ali spremenite prednost e-poštnega sporočila.
V novem oknu za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil kliknite Velik pomen or Majhen pomen gumb, da neposredno nastavite prednost trenutno urejenega e-poštnega sporočila.

Opombe:
(1) Če je Velik pomen or Majhen pomen gumb že označen, ga lahko znova kliknete, če želite preklicati prioriteto pomembnosti iz e-pošte.

(2) Lahko pa kliknete sidro  v spodnjem desnem kotu oznake skupina na Sporočilo , da omogočite pogovorno okno Lastnosti, določite prednost pomembnosti v Pomembnost spustni seznam in zaprite pogovorno okno.

(3) Mimogrede, v novem oknu za sestavljanje, odgovor ali posredovanje sporočil lahko tudi kliknete file > informacije > Nepremičnine , da odprete pogovorno okno Lastnosti in nato v. določite prioriteto pomembnosti Pomembnost spustni seznam.

(4) Ko je sporočilo za odgovor ali posredovanje vdelano v bralno podokno, lahko kliknete Velik pomen or Majhen pomen gumb na Sporočilo jeziček (Sestavi orodja) neposredno.

2.2 Vsa nova e-poštna sporočila samodejno označi kot pomembna

Če želite vsa odhodna e-poštna sporočila samodejno označiti kot visoko prioritetna, lahko Outlookove možnosti konfigurirate na naslednji način:

1. V pogledu pošte kliknite file > možnosti , da odprete pogovorno okno možnosti Outlook.

2. V pogovornem oknu možnosti Outlook kliknite mail v levi stranski vrstici pojdite na pošiljanje sporočil in v razdelku določite privzeto pomembnost Privzeta raven pomembnosti spustni seznam.

3. kliknite OK gumb.

Od zdaj naprej bodo vsa nova e-poštna sporočila in odgovori, ki ste jih poslali, samodejno označeni kot določena privzeta stopnja pomembnosti. Vendar bodo e-poštna sporočila za posredovanje ostala pomembna za izvirna e-poštna sporočila.

2.3 Opombe

Ko prejemniki prejmejo e-poštna sporočila, ki so označena kot drugačna prednostna sporočila, bodo visoko prioritetna e-poštna sporočila označena z rdečimi klicaji  in e-poštna sporočila z majhno pomembnostjo so označena z modrimi puščicami navzdol  na seznamu sporočil, kot je prikazano na sliki spodaj.

Ko prejemniki preberejo e-poštna sporočila v bralnem podoknu ali oknih sporočil, se pod glavo sporočila dodajo informacije o stopnji pomembnosti, kot je prikazano zgoraj.


3. Nastavite stopnje občutljivosti za e-pošto

3.1 Označite sporočilo kot zaupno, zasebno, osebno ali običajno

V novih oknih za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil lahko trenutno stanje občutljivosti trenutnega e-poštnega sporočila enostavno nastavimo na naslednji način:

1. V novem oknu za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil kliknite file > informacije > Nepremičnine da odprete pogovorno okno Lastnosti.

nasveti:
(1) Lahko pa tudi odprete pogovorno okno Lastnosti, tako da kliknete sidro  v spodnjem desnem kotu oznake skupina na Sporočilo tab.

(2) Če je sporočilo, ki odgovarja ali posreduje, vdelano v bralno podokno, lahko kliknete sidro  v spodnjem desnem kotu oznake skupina na Sporočilo jeziček (Sestavi orodja).

2. V pogovornem oknu z lastnostmi izberite stanje občutljivosti občutljivost spustni seznam, kot ga potrebujete, in zaprite pogovorno okno.

Zdaj je za trenutno e-poštno sporočilo nastavljeno stanje občutljivosti, nato ga sestavite in pošljite po potrebi.

3.2 Vsa nova e-poštna sporočila samodejno označi kot zaupna, zasebna, osebna ali običajna

Outlookove možnosti lahko nastavite tudi tako, da samodejno doda določeno stanje občutljivosti za vsa nova e-poštna sporočila.

1. V pogledu pošte kliknite file > možnosti , da odprete pogovorno okno možnosti Outlook.

2. V pogovornem oknu možnosti Outlook kliknite mail v levi stranski vrstici pojdite na pošiljanje sporočil in določite privzeto raven občutljivosti, kot jo potrebujete.

3. kliknite OK gumb.

Od zdaj naprej bodo vsa nova e-poštna sporočila samodejno nastavljena na privzeto stanje občutljivosti.

nasveti: odgovori in posredovani podatki ostanejo v občutljivosti izvirnih e-poštnih sporočil.

3.3 Opombe

1. Ko prejemniki prejmejo e-poštno sporočilo s statusom občutljivosti, bodo prejeli informacije o statusu občutljivosti pod glavo sporočila, ko ga preberejo v podoknu za branje ali oknu sporočila.

2. Sporočilo, ki ima stopnjo občutljivosti Zasebno ne bodo posredovani ali preusmerjeni s pravili prejemnikove mape »Prejeto«.


4. Pred pošiljanjem e-pošto kategorizirajte

Prav tako lahko dodamo eno ali več kategorij za novo sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje e-pošte v Outlooku.

4.1 Razvrstite eno e-pošto

V novo okno za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil lahko dodate eno ali več kategorij e-poštnega sporočila, kot sledi:

1. V novem oknu za sestavljanje, odgovarjanje ali posredovanje sporočil kliknite file > informacije > Nepremičnine da odprete pogovorno okno Lastnosti.

nasveti:

(1) Lahko tudi kliknete sidro  v spodnjem desnem kotu oznake skupina na Sporočilo zavihek, da odprete pogovorno okno Lastnosti.

(2) Če je sporočilo, ki odgovarja ali posreduje, vdelano v bralno podokno, lahko kliknete sidro  v spodnjem desnem kotu oznake skupina na Sporočilo jeziček (Sestavi orodja), da odprete pogovorno okno Lastnosti.

2. V pogovornem oknu Lastnosti določite kategorije v Kategorije spustni seznam, kot ga potrebujete, in zaprite pogovorno okno.

Nasvet:
(1) Iz vrstice lahko določite eno barvno kategorijo Kategorije spustni seznam naenkrat in ponovite postopek dodajanja več barvnih kategorij.

(2) Lahko tudi kliknete Kategorije > Vse kategorije odpreti pogovorno okno Barvne kategorije. In v novem pogovornem oknu ustvarite, preimenujte ali izbrišite kategorije, kot jih potrebujete, ali po potrebi označite več kategorij.

(3) V pogovornem oknu Lastnosti kliknite Kategorije > Počisti vse kategorije če želite odstraniti vse obstoječe kategorije iz trenutnega e-poštnega sporočila za urejanje.
Nato sestavite in pošljite e-pošto, kot jo potrebujete.

4.2 Samodejno kategorizirajte vsa nova e-poštna sporočila

V nekaterih primerih boste morda morali samodejno kategorizirati vsa odhodna e-poštna sporočila ali odhodna e-poštna sporočila po posebnih merilih. Za to lahko ustvarite pravilo.

1. V pogledu pošte kliknite Home > Pravila > Upravljanje pravil in opozoril.

2. V pogovornem oknu Pravila in opozorila kliknite Novo pravilo gumb pod E-poštna pravila tab.

3. V čarovniku za pravila kliknite, da označite Uporabi pravilo za sporočila, ki jih pošiljam in kliknite na Naslednji gumb.

4. V drugem čarovniku za pravila kliknite Naslednji , ne da bi navedli pogoje, in nato kliknite Da v pogovornem oknu Microsoft Outlook.

nasveti: Če želite dodati kategorije za e-poštna sporočila po merilih, lahko označite ustrezne pogoje in nastavite pogoje, kot jih potrebujete.

5. V tretjem čarovniku za pravila naredite naslednje:
(1) Označite ga dodelite kategoriji kategorije možnost v korak 1 odsek;
(2) Kliknite podčrtano besedilo “Kategorija"V korak 2 odsek;
(3) Zdaj se odpre pogovorno okno z barvnimi kategorijami, označite eno ali več barvnih kategorij, kot jih potrebujete;
(4) Kliknite OK gumb;
(5) Kliknite Naslednji v čarovniku za pravila.

6. V četrtem čarovniku za pravila po potrebi navedite izjeme in kliknite Naslednji gumb.

7. V zadnjem čarovniku za pravila poimenujte novo pravilo v korak 1 v razdelku označite možnosti izvajanja, kot jih potrebujete v korak 2 in kliknite Konec gumb.

Opombe: Če se prikaže opozorilno pogovorno okno Microsoft Outlook, kliknite OK gumb za naprej.

8. Zdaj se vrne v pogovorno okno Pravila in opozorila, kliknite OK , da shranite spremembe in jih zaprete.

Odslej bodo vsa odhodna e-poštna sporočila (ali e-poštna sporočila, ki izpolnjujejo merila, če ste jih določili) samodejno dodali določene barvne kategorije.
nasveti: Zahteva, da se Outlook redno izvaja. Če se Outlook ne izvaja, pravilo ne bo kategoriziralo odhodnih e-poštnih sporočil.

4.3 Opombe

Kategorije bodo prejemnikom poslane z e-poštnimi sporočili. Ko prejemniki prejmejo ta e-poštna sporočila v Outlooku, bodo poleg e-poštnih sporočil na seznamu sporočil in na vrhu vsebine sporočila v bralnem podoknu ali oknu sporočila prejeli tudi barvne kategorije.


Več člankov ...


Kutools za Outlook - prinaša 100 naprednih funkcij v Outlook in olajša delo!

  • Samodejno CC / BCC po pravilih pri pošiljanju e-pošte; Samodejno posredovanje naprej Več e-poštnih sporočil po meri; Samodejni odgovor brez strežnika za izmenjavo in več samodejnih funkcij ...
  • Opozorilo pred BCC - prikaži sporočilo, ko poskušate odgovoriti vsem če je vaš poštni naslov na seznamu BCC; Opomni, ko manjkajo priloge, in več opomnikov ...
  • Odgovori (vsi) z vsemi prilogami v e-poštnem pogovoru; Odgovori na veliko e-poštnih sporočil v nekaj sekundah; Samodejno dodaj pozdrav ko odgovor; Dodaj datum v zadevo ...
  • Orodja za priloge: Upravljanje vseh prilog v vseh e-poštnih sporočilih, Samodejno loči, Stisni vse, Preimenuj vse, Shrani vse ... Hitro poročilo, Štejte izbrano pošto...
  • Zmogljiva neželena e-poštna sporočila po meri; Odstranite podvojene pošte in stike... Omogočajo vam pametnejše, hitrejše in boljše delovanje v Outlooku.
strelec kutools outlook kutools zavihek 1180x121
shot kutools outlook kutools plus jeziček 1180x121
 
images / stories / outlook-tutorials / email-tags /
Komentarji (0)
Ocene še ni. Bodite prvi in ​​ocenite!
Tu še ni objavljenih komentarjev
Pustite vaše komentarje
Objava kot gost
×
Ocenite to objavo:
0   Znaki
Predlagane lokacije