Preskoči na glavno vsebino

Nasveti za Excel: Izračun in formule> Datum in čas

Preverite datum ali uro

Kako preveriti, ali je datum državni praznik in šteti dneve razen praznikov v Excelu?

Kako preveriti, ali je v Excelu čas med dvakrat?

Kako preveriti, ali je čas večji ali manjši od določenega časa v Excelu?

Kako ugotoviti, ali datum pade med dvema datumoma ali vikendom v Excelu?

Kako ugotoviti, ali je v Excelu potekel datum?

Kako ugotoviti / preveriti, ali je v Excelu datum konec tedna?

Kako preveriti, ali je leto v Excelu prestopno?

drugi

Kako primerjati datume, če so daljši od drugega datuma v Excelu?

Kako primerjati dva datuma po mesecih in letih samo v Excelu?

Kako združiti leto, mesec in dan do danes v Excelu?

Kako pretvoriti datum v proračunsko leto / četrtletje / mesec v Excelu?

Kako pretvoriti ure v 8-urne delovne dni v Excelu?

Kako najti prekrivajoča se časovna in časovna obdobja v Excelu?

Kako pomnožiti ure in minute z urno postavko v Excelu?

Kako odstraniti datum iz datuma v Excelu?

Kako odstraniti čas z datuma v Excelu?

Kako odstraniti leto z datuma v Excelu?

Kako zaokrožiti čas na najbližjo uro / minuto / sekundo v Excelu?

Kako v Excelu sešteti čas in obliko kot ure, minute ali sekunde?