Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel IF funkcija

Funkcija IF je ena najpreprostejših in najbolj uporabnih funkcij v Excelovem delovnem zvezku. Izvede preprost logični test, ki glede na rezultat primerjave vrne eno vrednost, če je rezultat TRUE, ali drugo vrednost, če je rezultat FALSE.


 Skladnja:

Sintaksa funkcije IF v Excelu je:

=IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

doc, če je funkcija 2


 Argumenti:

 • logical_test: Obvezno. To je pogoj, ki ga želite preizkusiti.
 • value_if_true: Neobvezno. Določena vrednost, ki jo želite vrniti, če je rezultat logičnega_testa TRUE.
 • value_if_false: Neobvezno. Vrednost, ki jo želite vrniti, če je rezultat logičnega_testa FALSE.

Opombe:

1. Če vrednost_če_resnična je izpuščeno:

 • Če vrednost_če_resnična argument je v funkciji IF izpuščen, na primer samo vejica, ki sledi logičnemu_testu, vrne nič, ko je pogoj izpolnjen. Na primer: =IF(C2>100,, "Low ").
 • Če želite namesto ničle uporabiti prazno celico, če je pogoj izpolnjen, v drugi parameter vnesite dvojne narekovaje, kot je ta: =IF(C2>100, "", "Low").
doc, če je funkcija 3 doc, če je funkcija 4

2. Če vrednost_če_napačno je izpuščeno:

 • Če vrednost_če_napačno Parameter je v funkciji IF izpuščen, vrnil bo FALSE, če navedeni pogoj ni izpolnjen. Kot naprimer: =IF(C2>100, "High").
 • Če za argumentom value_if_true postavite vejico, bo vrnil ničlo, če navedeni pogoj ni izpolnjen. Kot naprimer: =IF(C2>100, "High" ,).
 • Če v tretji parameter vnesete dvojne narekovaje, se vrne prazna celica, če pogoj ni izpolnjen. Kot naprimer: =IF(C2>100, "High" , "").
doc, če je funkcija 5 doc, če je funkcija 6 doc, če je funkcija 7

 Vrnitev:

Preizkusite določeno stanje, vrne ustrezno vrednost, ki ste jo navedli za TRUE ali FALSE.


 Primeri:

Primer 1: Uporaba preproste funkcije IF za številke

Recimo, da želite preizkusiti seznam vrednosti, če je vrednost večja od določene vrednosti 100, se prikaže besedilo "Dobro", če ne, se vrne besedilo "Bad".

Vnesite spodnjo formulo in dobili boste spodnji rezultat, kot ga potrebujete.

=IF(B2>100,"Good","Bad")

doc, če je funkcija 8


Primer 2: Uporaba funkcije IF za besedilne vrednosti

Primer 1: funkcija IF za besedilne vrednosti z neobčutljivimi črkami:

Tukaj imam tabelo s seznamom nalog in stanja dokončanja. Zdaj želim vedeti, katere naloge je treba opraviti in katere ne. Ko je besedilo v stolpcu C končano, se prikaže "Ne", v nasprotnem primeru se vrne "Da".

Prosimo, uporabite naslednjo formulo, zdaj bo celica vrnila »Ne«, ko bo besedilo v stolpcu C prikazano kot »izpolnjeno«, ne glede na to, ali gre za velike ali male črke; če je drugo besedilo v stolpcu C vrnjeno "Da". Oglejte si posnetek zaslona:

=IF(C2="completed", "No", "Yes")

doc, če je funkcija 9

2. primer: funkcija IF za besedilne vrednosti z občutljivimi črkami:

Če želite preizkusiti besedilne vrednosti z občutljivimi črkami, morate združiti funkcijo IF s funkcijo EXACT, prosimo, uporabite spodnjo formulo, nato bo prepoznano samo besedilo z natančnim ujemanjem in dobili boste spodnji rezultat, kot želite:

=IF(EXACT(C2,"COMPLETED"), "No", "Yes")

doc, če je funkcija 10

Primer 3: Funkcija IF za besedilne vrednosti z delnim ujemanjem:

Včasih morate vrednosti celic preveriti na podlagi delnega besedila, v tem primeru uporabite funkcije IF, ISNUMBER in SEARCH skupaj.

Če želite na primer preveriti celice, ki vsebujejo besedilo "comp", in nato vrniti ustrezne vrednosti, uporabite spodnjo formulo. In dobili boste rezultat, kot je prikazano na spodnji sliki zaslona:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("comp",C2)), "No", "Yes")

doc, če je funkcija 11

Opombe:

 • 1. Funkcija SEARCH se uporablja za besedilo, ki ne razlikuje med velikimi in malimi črkami, če želite besedilo preveriti z malimi in velikimi črkami, morate funkcijo SEARCH nadomestiti s funkcijo FIND. Všečkaj to:=IF(ISNUMBER(FIND("comp",C2)), "No", "Yes")
 • 2. Besedilne vrednosti kot parametre v formulah IF, morate jih vključiti v "dvojne narekovaje".

Primer 3: Uporaba funkcije IF za vrednosti datuma

Primer 1: IF-funkcija za datume za primerjavo datumov z določenim datumom:

Če želite primerjati datume in preveriti, ali so daljši ali manjši od določenega datuma, vam funkcija IF lahko tudi stori uslugo. Ker funkcija IF ne more prepoznati oblike datuma, morate z njo združiti funkcijo DATEVALUE.

Prosimo, uporabite to formulo, ko bo datum daljši od 4, se vrne »Da«, sicer bo formula vrnila besedilo »Ne«, glejte posnetek zaslona:

=IF(D4>DATEVALUE("4/15/2019"), "Yes", "No")

doc, če je funkcija 12

Opombe: V zgornji formuli lahko referenco celice uporabite neposredno, ne da bi uporabili tudi funkcijo DATEVALUE. Všečkaj to: =IF(D4>$D$1, "Yes", "No").

doc, če je funkcija 13

Primer 2: Če je funkcija za preverjanje datumov za datume daljša ali manjša od 30 dni:

Če želite določiti datume, ki so daljši ali krajši od 30 dni od trenutnega datuma, lahko funkcijo DANES združite s funkcijo IF.

Vnesite to formulo:

Določite datum, starejši od 30 dni: =IF(TODAY()-C4>30,"Older date","")

Določite datum, daljši od 30 dni: =IF(C4-TODAY()>30, "Future date", "")

doc, če je funkcija 14 doc, če je funkcija 15

Opomba: Če želite oba rezultata dati v en stolpec, morate uporabiti ugnezdeno funkcijo IF, kot sledi:

=IF(C4-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-C4>30, "Older date", ""))

doc, če je funkcija 16


Primer 4: Uporaba funkcije IF s funkcijami AND ali OR skupaj

Za nas je običajna kombinacija funkcij IF, AND, OR v Excelu.

Primer 1: Uporaba funkcije IF s funkcijami AND za preverjanje, ali so vsi pogoji resnični:

Želim preveriti, ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki sem jih nastavil, na primer: B4 je rdeča, C4 majhna in D4> 200. Če so vsi pogoji TURE, rezultat označite z "Da"; Če je kateri koli pogoj LAŽEN, vrnite »Ne«.

Uporabite to formulo in dobili boste rezultat, kot je prikazano na sliki spodaj:

=IF(AND(B4="Red",C4="Small", D4>200),"Yes","No")

doc, če je funkcija 17

Primer 2: Uporaba funkcije IF s funkcijami OR za preverjanje katerega koli od pogojev je resnična:

Uporabite lahko tudi funkciji IF in OR, da preverite, ali je kateri od pogojev resničen, na primer, želim ugotoviti, ali celica v stolpcu B vsebuje besedilo "Modro" ali "Rdeče", če je besedilo v stolpcu B, Prikaže se Da, sicer se Ne vrne Ne.

Tukaj uporabite to formulo in prikazan bo spodnji rezultat:

=IF(OR(B4="Red",B4="Blue"),"Yes","No")

doc, če je funkcija 18

Primer 3: Skupna uporaba funkcije IF s funkcijama AND in OR:

V tem primeru bom funkcijo IF združil z obema funkcijama AND & OR hkrati. Recimo, da bi morali preveriti naslednje pogoje:

 • Condition 1: Column B = “Red” and Column D > 300;
 • Condition 2: Column B = “Blue” and Column D > 300.

Če je izpolnjen kateri od zgornjih pogojev, se vrne ujemanje, sicer pa ne.

Uporabite to formulo in dobili boste spodnji rezultat, kot ga potrebujete:

=IF(AND(OR(B4="Red",B4= "Blue"), D4>300), "Match", "No")

doc, če je funkcija 19


Primer 5: Uporaba funkcije ugnezdenega IF

Funkcija IF se uporablja za preizkus pogoja in vrnitev ene vrednosti, če je pogoj izpolnjen, in drugo vrednost, če ni izpolnjena. Včasih pa morate hkrati preveriti več kot en pogoj in vrniti različne vrednosti, za rešitev tega opravila pa lahko uporabite ugnezdeni IF.

Stavljen ugnezdeni IF, ki združuje več pogojev IF, pomeni vstaviti stavek IF znotraj drugega stavka IF in ponoviti ta postopek večkrat.

Sintaksa za funkcijo ugnezdenega IF v Excelu je:

=IF (condition1, result1, IF (condition2, result2, IF (condition3, result3,…)))

Opombe: V Excelu 2007 in novejših različicah lahko v eno formulo ugnezdite do 64 funkcij IF, v Excelu 2003 in starejših različicah pa lahko uporabite le 7 ugnezdenih funkcij IF.

Primer 1: Vgnezdena funkcija IF za preverjanje več pogojev:

Klasična uporaba funkcije ugnezdenega IF je, da vsakemu študentu dodelijo črkovne ocene glede na njihove rezultate. Na primer, imate tabelo s študenti in njihovimi rezultati na izpitih, zdaj pa želite rezultate razvrstiti v naslednje pogoje:

doc, če je funkcija 20

Uporabite to formulo in dobili boste spodnji rezultat. Če je rezultat večji ali enak 90, je ocena "Odlično", če je rezultat večji ali enak 80, je ocena "Dobro", če je rezultat je večja ali enaka 60, ocena je "Srednja", sicer je ocena "Slaba".

=IF(C2>=90, "Excellent", IF(C2>=80, "Good", IF(C2>=60, "Medium", "Poor")))

doc, če je funkcija 21

Pojasnilo zgornje formule:

doc, če je funkcija 22
 • IF(check if C2>=90, if true - returns "Excellent", or else
 • IF(check if C2>=80, if true - returns "Good", or else
 • IF(check if C2>=60, if true - returns "Medium", if false - returns "Poor")))

Primer 2: Vgnezdena funkcija IF za izračun cene na podlagi količine:

Funkcijo ugnezdenega IF lahko uporabimo tudi za izračun cene izdelka glede na količino.

Na primer, strankam želite zagotoviti cenovni odmor glede na količino, večjo količino, ki jo kupijo, več popustov, ki jih bodo dobili, kot je prikazano spodaj.

doc, če je funkcija 23

Ker je skupna cena enaka količini, pomnožite ceno, zato morate določeno količino pomnožiti z vrednostjo, ki jo vrnejo ugnezdeni ifs. Uporabite to formulo:

=D2*IF(D2>=101,16, IF(D2>=50, 21, IF(D2>=25, 26, IF( D2>=11, 30, IF(D2>=1, 39, "")))))

doc, če je funkcija 24

Opombe: Sklice na celice lahko uporabite tudi za zamenjavo statičnih številk cen, pri spreminjanju izvornih podatkov formule ne bi bilo treba posodobiti, uporabite to formulo: =D2*IF(D2>=101, B6, IF(D2>=50, B5, IF(D2>=25, B4, IF( D2>=11, B3, IF(D2>=1, B2, "")))))

doc, če je funkcija 25

nasveti: Z uporabo funkcije IF za izdelavo testa lahko uporabite naslednje logične operatorje:

Operater Pomen Primer Opis
> Večji kot =IF(A1>10, "OK",) Če je število v celici A1 večje od 10, formula vrne "V redu"; v nasprotnem primeru se vrne 0.
< Manj kot =IF(A1<10, "OK", "") Če je število v celici A1 manjše od 10, formula vrne "OK"; v nasprotnem primeru se vrne prazna celica.
>= Večje ali enako =IF(A1>=10, "OK", "Bad") Če je število v celici A1 večje ali enako 10, se vrne "OK"; v nasprotnem primeru se prikaže "Bad".
<= Manj ali enako =IF(A1<=10, "OK", "No") Če je število v celici A1 manjše ali enako 10, vrne "V redu"; v nasprotnem primeru se vrne »Ne«.
= Enako =IF(A1=10, "OK", "No") Če je število v celici A1 enako 10, vrne "OK"; v nasprotnem primeru se prikaže "Ne".
<> Ni enako =IF(A1<>10, "No", "OK") Če število v celici A1 ni enako 10, formula vrne "Ne"; sicer - "V redu".

Najboljša orodja za pisarniško produktivnost

Kutools za Excel - vam pomaga izstopati iz množice

Bi radi svoje vsakodnevno delo opravili hitro in popolno? Kutools za Excel prinaša 300 zmogljivih naprednih funkcij (združevanje delovnih zvezkov, seštevanje po barvi, razdelitev vsebine celice, pretvorba datuma itd.) in vam prihrani 80 % časa.

 • Zasnovan za 1500 delovnih scenarijev vam pomaga rešiti 80 % Excelovih težav.
 • Vsak dan zmanjšajte na tisoče klikov na tipkovnici in miški, razbremenite utrujene oči in roke.
 • V 3 minutah postanite strokovnjak za Excel. Ni vam več treba zapomniti nobenih bolečih formul in kod VBA.
 • 30-dnevno neomejeno brezplačno preskusno obdobje. 60-dnevno jamstvo za vračilo denarja. Brezplačna nadgradnja in podpora za 2 leti.
Trak Excela (z nameščenim Kutools za Excel)

Kartica Office - omogočite branje in urejanje z zavihki v programu Microsoft Office (vključite Excel)

 • Eno sekundo za preklop med desetinami odprtih dokumentov!
 • Vsak dan zmanjšajte na stotine klikov z miško, poslovite se od roke miške.
 • Poveča vašo produktivnost za 50% pri ogledu in urejanju več dokumentov.
 • Prinaša učinkovite zavihke v Office (vključno z Excelom), tako kot Chrome, Firefox in New Internet Explorer.
Posnetek zaslona programa Excel (z nameščenim zavihkom Office)
Komentarji (0)
Ocene še ni. Bodite prvi in ​​ocenite!
Tu še ni objavljenih komentarjev
Pustite vaše komentarje
Objava kot gost
×
Ocenite to objavo:
0   Znaki
Predlagane lokacije

Sledi nam

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Vse pravice pridržane. Poganja ga ExtendOffice. | Kazalo
Microsoft in logotip Office sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in / ali drugih državah.
Zaščiteno s Sectigo SSL