Preskoči na glavno vsebino

Kako v programu Outlook šteti e-pošto po kategorijah?

Morda ste v Outlooku poudarili e-poštna sporočila z barvnimi kategorijami. Ampak, ali veste, kako šteti e-pošto po kategorijah? Ta članek bo delil dve rešitvi:

Zavihek Office – omogočite urejanje in brskanje z zavihki v Microsoft Officeu, kar olajša delo
Kutools za Outlook – izboljšajte Outlook s 100+ naprednimi funkcijami za vrhunsko učinkovitost
Izboljšajte svoj Outlook 2021 - 2010 ali Outlook 365 s temi naprednimi funkcijami. Uživajte v obsežnem 60-dnevnem brezplačnem preizkusu in izboljšajte svojo e-poštno izkušnjo!

puščica modri desni mehurček Štejte e-pošto po kategorijah v Outlooku s funkcijo takojšnjega iskanja

Ta metoda vas bo vodila do iskanja vseh e-poštnih sporočil, označenih z določenimi barvnimi kategorijami Takojšnje iskanje in nato z lahkoto pridobite skupno število vseh rezultatov iskanja na Status bar.

1. V Ljubljani mail pogled, pritisnite Ctrl + E tipke hkrati, da aktivirate tipko Orodja za iskanje.

2. klik Iskalnik > Kategoriziraniin nato izberite določeno barvno kategorijo, do katere boste šteli e-pošto.

3. Zdaj so vsa e-poštna sporočila, označena z določeno barvno kategorijo, odkrita in navedena na poštnem seznamu. V vrstici stanja lahko enostavno dobite skupno število vseh rezultatov iskanja. Oglejte si posnetek zaslona:

Opombe:

(1) Za štetje e-poštnih sporočil, označenih z Rumena kategorija in Oranžna kategorija hkrati vnesite iskalna merila kategorija: = "Rumena kategorija" IN "Oranžna kategorija" v Takojšnje iskanje polje neposredno:

(2) Za štetje e-poštnih sporočil, označenih z Rumena kategorija or Oranžna kategorija hkrati vnesite iskalna merila kategorija: = "Rumena kategorija" ALI "Oranžna kategorija" v Takojšnje iskanje škatlo neposredno.


puščica modri desni mehurček Štejte e-pošto po kategorijah v Outlooku z VBA

Ta metoda bo uvedla VBA za štetje e-poštnih sporočil po kategorijah v časovnem obdobju po meri v Outlooku. Naredite naslednje:

1. V Ljubljani mail pogled, izberite e-poštno mapo, v katero boste šteli e-pošto.

2. Pritisnite druga + F11 tipke hkrati, da odprete okno Microsoft Visual Basic for Applications.

3. klik Vstavi > Moduliin nato pod novo kodo VBA prilepite v novo okno modula za odpiranje:

VBA: v programu Outlook štejte e-pošto po kategorijah

Sub CategoriesEmails()

Dim oFolder As MAPIFolder
Dim oDict As Object
Dim sStartDate As String
Dim sEndDate As String
Dim oItems As Outlook.Items
Dim sStr As String
Dim sMsg As String


On Error Resume Next
Set oFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder

Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")

sStartDate = InputBox("Type the start date (format MM/DD/YYYY)")
sEndDate = InputBox("Type the end date (format MM/DD/YYYY)")

Set oItems = oFolder.Items.Restrict("[Received] >= '" & sStartDate & "' And [Received] <= '" & sEndDate & "'")
oItems.SetColumns ("Categories")

For Each aitem In oItems
sStr = aitem.Categories
If Not oDict.Exists(sStr) Then
oDict(sStr) = 0
End If
oDict(sStr) = CLng(oDict(sStr)) + 1
Next aitem

sMsg = ""
For Each aKey In oDict.Keys
sMsg = sMsg & aKey & ":   " & oDict(aKey) & vbCrLf
Next
MsgBox sMsg

Set oFolder = Nothing

 End Sub

4. Pritisnite F5 ali kliknite gumb Zaženi, da zaženete ta VBA.

5. (1) V prvo pogovorno okno Microsoft Outlook vnesite začetni datum časovnega obdobja po meri, v katerem boste prešteli e-pošto, in kliknite OK gumb. (2) V drugo pogovorno okno Microsoft Outlook vnesite končni datum in kliknite OK . Oglejte si posnetke zaslona:

Zdaj se odpre pogovorno okno in prikaže število e-poštnih sporočil, označenih z barvnimi kategorijami. Oglejte si posnetek zaslona:


puščica modri desni mehurčekPovezani članki


Najboljša pisarniška orodja za produktivnost

Kutools za Outlook - Več kot 100 zmogljivih funkcij za nadgradnjo vašega Outlooka

📧 Avtomatizacija e-pošte: Odsoten (na voljo za POP in IMAP)  /  Načrtujte pošiljanje e-pošte  /  Samodejna CC/BCC po pravilih pri pošiljanju e-pošte  /  Samodejno naprej (napredna pravila)   /  Samodejno dodaj pozdrav   /  E-poštna sporočila več prejemnikov samodejno razdeli na posamezna sporočila ...

📨 Email upravljanje: Enostaven priklic e-pošte  /  Blokiraj prevarantska e-poštna sporočila glede na teme in druge  /  Izbriši podvojena e-poštna sporočila  /  napredno iskanje  /  Združite mape ...

📁 Priloge ProShrani paket  /  Batch Detach  /  Paketno stiskanje  /  Samodejno shranite   /  Samodejno loči  /  Samodejno stiskanje ...

🌟 Vmesnik Magic: 😊Več lepih in kul emojijev   /  Povečajte Outlookovo produktivnost s pogledi z zavihki  /  Minimizirajte Outlook, namesto da bi ga zaprli ...

???? Čudeži z enim klikom: Odgovori vsem z dohodnimi prilogami  /   E-poštna sporočila proti lažnemu predstavljanju  /  🕘Pokaži pošiljateljev časovni pas ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Stiki in koledar: Paketno dodajanje stikov iz izbranih e-poštnih sporočil  /  Razdelite skupino stikov na posamezne skupine  /  Odstranite opomnike za rojstni dan ...

Over 100 Lastnosti Čakajte na svoje raziskovanje! Kliknite tukaj, če želite odkriti več.

 

 

Comments (18)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, i was able to do the export to excel, by eliminating the row Dim xWb As Workbook, xWs As Worksheet, but i really need to count the emails on daily basis, on the input date window, if i put the same day it wont give me back any results, i have to put 2 different days for it to work, is there a way around this? so i can count the emails on 1 day instead of 2
This comment was minimized by the moderator on the site
The total number of emails just used to appear beside the Name of the catagory. Does anyone know how to set this?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Instead of only calculating from the selected folder, is there a way to include all the sub folders as well?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
Did you manage to solve this ?
I would like to count in subfolders to.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, is there is a possibility to count letters marked with categories if in one letter we have few cases and they must be counted: for example green category - 1 letter with 3 cases inside = 3 green category cases ?


ThANK YOU
This comment was minimized by the moderator on the site
is there a way you can covert this into an excel table?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Dylan,
Below VBA code will place the count results in a new Excel workbook.
FYI, please enable the reference of “Microsoft Excel 16.0 Object Library” before running the VBA.
Sub CategoriesEmails()
Dim xFolder As MAPIFolder
Dim xDict As Object
Dim xStartDate As String, xEndDate As String
Dim xItems As Outlook.Items
Dim xStr As String, xMsg As String
Dim xExlApp As Object
Dim xWb As Workbook, xWs As Worksheet
Dim I As Integer
On Error Resume Next
Set xExlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xWb = xExlApp.Workbooks.Add
Set xWs = xWb.Sheets.Item(1)
Set xFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
Set xDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
xStartDate = InputBox("Type the start date (format MM/DD/YYYY)")
xEndDate = InputBox("Type the end date (format MM/DD/YYYY)")
Set xItems = xFolder.Items.Restrict("[ReceivedTime] >= '" & xStartDate & "' And [ReceivedTime] <= '" & xEndDate & "'")
'xItems.SetColumns ("Categories")
For Each xItem In xItems
xStr = xItem.Categories
If Not xDict.Exists(xStr) Then
xDict(xStr) = 0
End If
xDict(xStr) = CLng(xDict(xStr)) + 1
Next xItem
xMsg = ""
xWs.Range("A1", "B1").Font.Bold = True
With xWs.Range("A1", "B1")
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
xWs.Cells(1, 1) = "Categories"
xWs.Cells(1, 2) = "Count"
I = 2
For Each xKey In xDict.Keys
If xKey <> "" Then
xWs.Cells(I, 1) = xKey
xWs.Cells(I, 2) = xDict(xKey)
I = I + 1
End If
Next
xWs.Range("A1", "B" + CStr(I)).Columns.AutoFit
xExlApp.Visible = True
Set xFolder = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi guys,
To make the above code run porperly, please first enable the reference of “Microsoft Excel 16.0 Object Library”.
To do so, please do as follows:1. In your Outlook, go to the tab Developer > Visual Basic.2. In the pop-up window, click Tools.3. In the pop-up dialog, check Microsoft Excel 16.0 Object Library, then click OK, see screenshot.
Note that the 16.0 indicates version number, so if it's not the same in your dialog, it doesn't matther. However, if you cannot find the Microsoft Excel (version number) Object Library, make sure that you have Excel installed in your computer.
After you enable the reference, please use the code above.
If you have any further questions, please don't hesitate to let me know.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
I know this is an older thread, but if anyone can assist it would be greatly appreciated. When running the code I'm hitting a compile error "User-defined type not defined" for the 8th line "Dim xWB As Workbook, xWs As Worksheet"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
Did you manage to solve this ?
I got the same problem
Solution:
Simply delete the row:Dim xWb As Workbook, xWs As Worksheet
This comment was minimized by the moderator on the site
Can you add a way to breakout the count columns by day? So I could run a full month and then have counts broken out by day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Hannah,

Please try the code below:

<div data-tag="code">Sub CategoriesEmails()
Dim oFolder As MAPIFolder
Dim oDict As Object
Dim sStartDate As String
Dim sEndDate As String
Dim oItems As Outlook.Items
Dim sStr As String
Dim sMsg As String
Dim xStr, xStrDate, xStrDate_D As String
Dim xArr As Variant
Dim xNum As Integer
Dim xRlt As String
On Error Resume Next
Set oFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
xNum = 0
Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
sStartDate = InputBox("Type the start date (format MM/DD/YYYY)")
sEndDate = InputBox("Type the end date (format MM/DD/YYYY)")
Set oItems = oFolder.Items.Restrict("[ReceivedTime] >= '" & sStartDate & "' And [ReceivedTime] <= '" & sEndDate & "'")
oItems.SetColumns ("ReceivedTime")
xStrDate_D = ""
xRlt = ""
For Each aitem In oItems
xStr = aitem.ReceivedTime
If Trim(xStr) <> "" Then
xArr = Split(xStr, " ")
xStrDate = xArr(0)
If xStrDate_D = "" Then
xStrDate_D = xStrDate
xNum = 1
Else
If xStrDate <> "" Then
If xStrDate = xStrDate_D Then
xNum = xNum + 1
Else
If xRlt = "" Then
xRlt = xStrDate_D & ":" & xNum
Else
xRlt = xRlt & vbCrLf & xStrDate_D & ":" & xNum
End If
xStrDate_D = xStrDate
xNum = 1
End If
End If
End If
End If
Next
If xRlt <> "" Then
MsgBox xRlt
Else
MsgBox "No data found."
End If
End Sub
Also, for more statistic analysis, please go to the tab Kutools Plus > Statistics if you have installed Kutools for Outlook. If not, please <a href="https://www.extendoffice.com/download/kutools-for-outlook.html">click here to download</a> and get a 30-day trail for free.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much for your help!! I don't think I was clear enough in my initial question. Is there a way to have it break out by category and then give a count by day? So X Category would be broken down by count into date columns?
This comment was minimized by the moderator on the site
This was helpful for me also, thank you so much for sharing!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi , thanks it workd perfectly for month of June, but when I run this for July, it only shows the total number of emails... any idea?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Thanks, it works perfectly, just one quick query- Can we get the Msgbox results to be displayed in excel, as whenever i want to run the macro it should be displayed in excel.
every time one below the previous results.
This comment was minimized by the moderator on the site
This would be great!
This comment was minimized by the moderator on the site
This is perfect, but how can I change the VBA to include subfolders of the current folder in the count?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations